Choroby układu oddechowego

Niezbędną do życia wymianę gazową umożliwia nam układ oddechowy. Choroby układu oddechowego są różne, warto jednak poznać te groźniejsze dla zdrowia i życia. Zapalenie opłucnej jest stanem zapalnym błony, która pokrywa oddzielnie każde płuco. Przyczynami pojawienie się zapalenia opłucnej są zakażenia bakteryjne lub wirusowe, drażnienie mechaniczne takie jak złamane żebro czy nowotwór. Charakterystycznymi objawami zapalenia opłucnej są ból ustępujący po wstrzymaniu oddechu, ból podczas pochylania się. Chory ma gorączkę, suchy kaszel, duszność.

Płuca stanowią główny narząd wymiany gazowej. Zapalenie płuc to kolejna choroba układu oddechowego, której nie wolno zaniedbać. Jest to stan zapalny miąższu tkanki płucnej, a więc pęcherzyków płucnych. Podczas zapalenia płuc tworzy się wysięk zapalny, czego następstwem jest zmniejszenie powietrzności płuc. Konsekwencją jest odczuwanie duszności. Zapalenie płuc wywołują bakterie, wirusy i grzyby chorobotwórcze. Choroba ta może mieć przebieg burzliwy, wystąpić nagle i mieć ostrą postać. Może jednak rozwijać się powoli. Chory na zapalenie płuc skarży się na gorączkę, duszności, uczucie ciężaru, kaszel.

Brak leczenia zapalenia płuc może dać przykre konsekwencje zdrowotne, skutkujące nawet śmiercią.

Inną, łagodniejszą chorobą układu oddechowego jest zapalenie oskrzeli, które powoduje przekrwienie i obrzęk błony śluzowej oskrzeli, zwiększenie wydzielania śluzu oraz powstawanie wysięku zapalnego. Przykre jest przewlekłe zapalenie oskrzeli, które może trwać miesiącami. Przy paleniu tytoniu można wykluczyć całkowite wyleczenie tego typu zapalenia. [więcej w: olejek makadamia, psychoterapia kraków, psychoterapeuta warszawa ]

Oddychanie jest jedną z najważniejszych czynności organizmu i podstawowym przejawem życia. Układ oddechowy składa się z dróg doprowadzających powietrze, płuc i narządów pomocniczych, które umożliwiają wprowadzenie wdychanego powietrza do płuc. Zadbajmy więc o to, by sprawnie funkcjonował i unikajmy tytoniu i przeziębień, które są głównymi winowajcami chorób tego układu.

 
[więcej w: makrocytoza, baspol, gemini wołów ]