Dekada bezpośredniej reklamy leków na receptę ad 5

W innym przypadku FDA uznała drukowaną reklamę Pfizer dla Zoloft (sertraliny) za fałszywą lub wprowadzającą w błąd, ponieważ pomijała ważne informacje dotyczące ryzyka samobójstwa u pacjentów, ryzyko określone na etykiecie produktu w momencie emisji reklamy. Dyskusja
Wydatki na reklamy bezpośrednie skierowane do konsumentów nadal rosły w wartościach bezwzględnych i jako procent sprzedaży środków farmaceutycznych pomimo presji na producentów, aby ograniczyli taką reklamę8. Promocja dla lekarzy pozostaje dominującą strategią marketingową, ale są pewne narkotyki w większości najlepiej sprzedających się klas promowanych przez takie reklamy. Kierując się wzrostem liczby reklam skierowanych bezpośrednio do konsumentów, całkowita promocja jako procent sprzedaży znacznie wzrosła w ciągu ostatnich 5 lat, co doprowadziło niektórych obserwatorów do obawy, że konsumenci muszą ponieść te zwiększone koszty w postaci wyższych cen. Teoria ekonomiczna i dowody sugerują, że zmiany w kosztach marketingu prawdopodobnie nie będą miały bezpośredniego wpływu na ceny farmaceutyczne, co w dużej mierze odzwierciedla postrzeganie wartości produktu przez konsumentów, lekarzy i płatników17. Oczywiście, jest możliwe, że reklama zmniejsza szybkość reakcji na ceny popytu, a tym samym prowadzi producentów do wzrostu cen, ale dowody empiryczne na ten temat są mieszane.18,19
Kampanie reklamowe rozpoczynają się zwykle w ciągu roku po wprowadzeniu produktu farmaceutycznego, co rodzi pytania o to, w jakim stopniu zwiększa się użycie leków o nieznanych profilach bezpieczeństwa. Co najmniej jeden producent farmaceutyczny (Bristol-Myers Squibb) ogłosił niedawno dobrowolne moratorium na reklamę leków bezpośrednio do konsumenta w pierwszym roku po zatwierdzeniu przez FDA. Firma PhRMA, branżowa grupa handlowa, zaleciła, aby producenci opóźniali takie kampanie dotyczące nowych leków do czasu, aż pracownicy służby zdrowia zostaną dostatecznie wyszkoleni, chociaż nie podano żadnych szczegółowych informacji na temat tego, jak długo dany okres był uważany za konieczny. 20 Wreszcie, w ostatnim badaniu Bezpieczeństwo leków, Instytut Medycyny zalecił, aby FDA ograniczyła reklamę nowych leków na receptę8. Nasze dane pokazują, że obowiązkowy okres oczekiwania na reklamę nowych leków stanowiłby dramatyczne odejście od obecnych praktyk branżowych.
Liczba działań regulacyjnych podjętych przez FDA wobec firm wprowadzających na rynek leki na receptę spadła dramatycznie w ostatnich latach. Spadek ten może odzwierciedlać albo lepszą zgodność przemysłu z regulacjami reklamowymi, albo pogorszenie nadzoru nad FDA.21 Chociaż systematyczna ocena zgodności reklamodawców farmaceutycznych z regulacjami reklamowymi wykracza poza zakres tego artykułu, pewne spostrzeżenia na ten temat można uzyskać od badania zmian w polityce i poziomów zatrudnienia w FDA w okresie naszego badania. Trzy obserwacje z takiego badania sugerują, że zdolność FDA do egzekwowania przepisów reklamowych osłabła w ostatnich latach.
Po pierwsze, w 2002 r. Sekretarz ds. Zdrowia i Opieki Społecznej zaczął wymagać, aby wszystkie projekty listów regulacyjnych FDA, w tym listów związanych z naruszeniami reklam, były przeglądane i zatwierdzane przez Biuro Głównego Prawnika FDA przed ich wydaniem
[więcej w: gemini łask, kaspol, komart knurów ]