“Krzyże maltańskie” w zespole nerczycowym

66-letni mężczyzna miał obrzęk, który rozwinął się w poprzednim miesiącu. Osad moczu wykazywał tłuste odlewy (panel A), z typowymi krzyżami maltańskimi pod spolaryzowanym światłem (panel B), a poza tym nie wyróżniał się niczym, bez oznak zapalenia nerek. W badaniu laboratoryjnym stwierdzono hipoalbuminemię (2,2 g albuminy na decylitr), hipercholesterolemię (369 mg cholesterolu na decylitr [9,5 mmol na litr]), a stężenie kreatyniny w surowicy 1,0 mg na decylitr (88 .mol na litr); badana próbka moczu wykazała stosunek białka do kreatyniny wynoszący 13. Rozpoznanie idiopatycznej błoniastej nefropatii dokonano na podstawie biopsji nerek i wyników klinicznych. Pojawienie się krzyży maltańskich w osadzie wynika z dwójłomności kropli lipidowych, które składają się głównie z estrów cholesterolu. Odkrycie tego zjawiska fizykochemicznego może okazać się przydatne w diagnostyce zespołu nerczycowego. Pacjent był leczony prednizonem i cyklofosfamidem. Białkomocz wykazał stały spadek, a po 9 miesiącach nastąpiła całkowita remisja, z ustąpieniem wszystkich nieprawidłowości laboratoryjnych. Leki immunosupresyjne były stożkowe, a następnie przerywane, a pacjent nadal dobrze radzi sobie. 66-letni mężczyzna miał obrzęk, który rozwinął się w poprzednim miesiącu. Osad moczu wykazywał tłuste odlewy (panel A), z typowymi krzyżami maltańskimi pod spolaryzowanym światłem (panel B), a poza tym nie wyróżniał się niczym, bez oznak zapalenia nerek. W badaniu laboratoryjnym stwierdzono hipoalbuminemię (2,2 g albuminy na decylitr), hipercholesterolemię (369 mg cholesterolu na decylitr [9,5 mmol na litr]), a stężenie kreatyniny w surowicy 1,0 mg na decylitr (88 .mol na litr); badana próbka moczu wykazała stosunek białka do kreatyniny wynoszący 13. Rozpoznanie idiopatycznej błoniastej nefropatii dokonano na podstawie biopsji nerek i wyników klinicznych. Pojawienie się krzyży maltańskich w osadzie wynika z dwójłomności kropli lipidowych, które składają się głównie z estrów cholesterolu. Odkrycie tego zjawiska fizykochemicznego może okazać się przydatne w diagnostyce zespołu nerczycowego. Pacjent był leczony prednizonem i cyklofosfamidem. Białkomocz wykazał stały spadek, a po 9 miesiącach nastąpiła całkowita remisja, z ustąpieniem wszystkich nieprawidłowości laboratoryjnych. Leki immunosupresyjne były stożkowe, a następnie przerywane, a pacjent nadal dobrze radzi sobie.

[przypisy: komart knurów, siesta łomianki, kamil składowski twitter ]