Epidemie chorób

Historia nie tylko naszego kraju, ale również i świata jest niestety bardzo „bogato wyposażona” we wszelkiego rodzaju tragiczne wydarzenia. Wystarczy chociażby wspomnieć o takich tragicznych losach jak wojny światowe, zamachy terrorystyczne czy też znane z historii Polski najazdy innych plemion i narodów. A to jeszcze nie wszystko. Bo oprócz tego należy również wspomnieć o r...

Mutacja wzmocnienia funkcji w genie HIF2A w rodzinnej erytrocytozie ad 6

W panelu F dla każdego konstruktu względny powrót do normalizacji został znormalizowany do wartości przez 0 minut, a pierwszy pasek pokazuje wyniki dla rodzicielskiej linii komórkowej. Hyp oznacza hydroksyloproksylinę i białko 2 domeny hydroksylazy prolilowej PHD2. Testy funkcjonalne in vitro wykazały, że PHD2, białko hydroksylujące, wiąże się słabiej ze zmutowanym peptydem G...

Aspiryna, COX-2 i ryzyko raka jelita grubego

Chan i in. (Wydanie z 24 maja) ocenił wpływ aspiryny na ryzyko raka jelita grubego w zależności od ekspresji cyklooksygenazy-2 (COX-2) w wycięciu guza i stwierdził istotnie zmniejszone ryzyko zachorowań na raka jelita grubego z nadekspresją COX-2. Oferujemy alternatywną interpretację danych.
Aspiryna jest inhibitorem czynnika jądrowego .B2, który z kolei kontroluje ekspresj...

Najnowsze zdjęcia w galerii ochronazdrowia:

331#działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną , #porfiria erytropoetyczna , #przeglądarka skierowań na leczenie sanatoryjne z nfz , #foreverslim cena , #wlosniki , #polidypsja , #forskolin skutki uboczne , #kał na nosicielstwo , #przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe nfz , #ekstra spasmina ,