Dekada bezpośredniej reklamy leków na receptę czesc 4

Pozostałe 4 z 10 najważniejszych kategorii narkotyków nie kładło zbyt dużego nacisku na konsumentów w swoich strategiach promocyjnych. Żaden z antagonistów angiotensyny II nie stosował reklamy bezpośredniej do konsumenta w 2005 r. Wśród producentów blokerów kanału wapniowego zakupiono jedynie reklamy niezwiązane z produktem lub świadomość choroby . W 2005 r. Producenci wykorzystali reklamę bezpośrednio do konsumenta tylko dla jednego z inhibitorów cyklooksygenazy-2 (z których jedynym pozostałym produktem był celekoksyb) i jednego z inhibito...

Epidemie chorób

Historia nie tylko naszego kraju, ale również i świata jest niestety bardzo „bogato wyposażona” we wszelkiego rodzaju tragiczne wydarzenia. Wystarczy chociażby wspomnieć o takich tragicznych losach jak wojny światowe, zamachy terrorystyczne czy też znane z historii Polski najazdy innych plemion i narodów. A to jeszcze nie wszystko. Bo oprócz tego należy również wspomnieć o różnych epidemiach wszelkiego rodzaju chorób, które opanowały świat. I tu począwszy od tych, dla których nie zostało wymyślone lekarstwo aż po dzień dzisiejszy a skońc...

Chłoniak Hodgkina

W drugim wydaniu tej ważnej książki, opublikowanej 8 lat po pierwszej edycji, tytuł został zmieniony z Hodgkin s Disease na Hodgkin Lymphoma, zgodnie z klasyfikacją klasyfikacji chłoniaka Światowej Organizacji Zdrowia. Ale to nie jedyna zmiana. Pierwsze wydanie odzwierciedlało postęp, jaki dokonał się w ciągu ostatnich 50 lat, a to drugie wydanie zawiera aktualną dyskusję na temat leczenia pacjentów z chłoniakiem Hodgkina, w tym wszystkich postępów poczynionych w ciągu ostatnich kilku lat w zrozumienie patologii choroby. Rozdziały dotyczące epid...

Warianty DENND1B związane z astmą u dzieci ad 5

Ale pracodawcy mogli również wdrożyć własne strategie kontroli kosztów i poprawy jakości, bez konieczności ponoszenia ciężaru nieodpłatnej opieki charytatywnej dla nieubezpieczonych i niedożywionych. To podejście jest łatwe do opisania, jego elementy są znane i niemal na pewno ewoluują w kierunku coraz szerszego publicznego zasięgu w czasie. Pracodawcy dziś śpieszą się, aby rzucić lub zniszczyć ubezpieczenie. Ta strategia zapewniłaby, że ich odwrót nie doprowadzi do większego zwichnięcia i braku bezpieczeństwa, ale do coraz większej licz...

Najnowsze zdjęcia w galerii ochronazdrowia:

331#wlosniki , #polidypsja , #forskolin skutki uboczne , #kał na nosicielstwo , #przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe nfz , #ekstra spasmina , #spondyloartropatia seronegatywna , #terapia ddd , #szew kapciuchowy , #gonadotropina kosmówkowa ,