Chłoniak Hodgkina

W drugim wydaniu tej ważnej książki, opublikowanej 8 lat po pierwszej edycji, tytuł został zmieniony z Hodgkin s Disease na Hodgkin Lymphoma, zgodnie z klasyfikacją klasyfikacji chłoniaka Światowej Organizacji Zdrowia. Ale to nie jedyna zmiana. Pierwsze wydanie odzwierciedlało postęp, jaki dokonał się w ciągu ostatnich 50 lat, a to drugie wydanie zawiera aktualną dyskusję na temat leczenia pacjentów z chłoniakiem Hodgkina, w tym wszystkich postępów poczynionych w ciągu ostatnich kilku lat w zrozumienie patologii choroby. Rozdziały dotycz...

Medycyna naturalna

[caption id=attachment_360 align=alignleft width=550]Mortar Mortar and pestle, with fresh-picked herbs, peppercorns and sea salt. Herbs include basil, thyme, rosemary, oregano, mint, sage and bay leaves.[/ca...

Zapobieganie chorobom układu sercowo-naczyniowego i rehabilitacja

W tej książce grupa wybitnych europejskich badaczy zajmujących się medycyną ładnie zaaranżowała tekst wielowyrazowy, będący aktualizacją wiedzy na temat zapobiegania chorobom sercowo-naczyniowym i rehabilitacji pacjentów z taką chorobą. Redaktorzy osiągnęli cel polegający na udzieleniu specjalistom opieki zdrowotnej wskazówek, jak zapobiegać chorobom i udzielać porad i poradnictwa dotyczącego stylu życia pacjentom. Ponad 80 ekspertów, którzy przyczynili się do powstania tej książki, pochodzi w dużej mierze od Stowarzyszenia Europe...

Krwotok śmiertelny u pacjenta z nabytym inhibitorem ludzkiej trombiny cd

Słabość nerwowo-mięśniowa była rzadko zgłaszana. Dyskusja
W naszym badaniu stosowanie niskodawkowego hydrokortyzonu nie miało znaczącego wpływu na wskaźnik zgonu u pacjentów z wstrząsem septycznym po 28 dniach, niezależnie od odpowiedzi pacjentów na kortykotropinę. Odsetek pacjentów, u których uzyskano odwrócenie szoku, był podobny w obu grupach, chociaż cel ten został osiągnięty wcześniej u pacjentów otrzymujących hydrokortyzon.
Wyniki te są wyraźnie przeciwne do tych z badania Annane i wsp., 16, w których zarów...

Najnowsze zdjęcia w galerii ochronazdrowia:

331#wlosniki , #polidypsja , #forskolin skutki uboczne , #kał na nosicielstwo , #przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe nfz , #ekstra spasmina , #spondyloartropatia seronegatywna , #terapia ddd , #szew kapciuchowy , #gonadotropina kosmówkowa ,