Enfuwirtyd do profilaktyki zakażeń wirusem HIV

W swoim liście do redaktora Ferrantiego i Menichettiego (wydanie 21 sierpnia) proponuje się, aby enfuwirtyd należało rozważyć w profilaktyce zakażenia HIV-1 [ludzkim wirusem niedoboru odporności typu 1] w przypadkach narażenia na duże ryzyko u pacjenta z wieloma -odporny wirus. Aby być użytecznym w ramach strategii profilaktycznej, leki muszą być łatwe do podawania i niedrogie, mieć niewiele skutków ubocznych i udowodnić skuteczność. Enfuwirtyd nie jest łatwy w podawaniu (wymaga dwóch ...

terapia falami uderzeniowymi

W odniesieniu do raportu Zou et al. (Wydanie 27 września) dotyczące odrzucenia przeszczepionej nerki i przeciwciał klasy H (I) związanych z klasą zgodności tkankowej (MHC) klasy A (MICA), należy zachować ostrożność stwierdzając, że presensytyzacja antygenów MICA może przyczynić się do utraty aloprzeszczepu wśród biorców, którzy są dobrze dopasowane do HLA. Nie podano możliwych odmian metodologii, kryteriów testowania i wartości granicznych stosowanych do oznaczania przeciwciał anty-H...

Sirolimus dla Angiomyolipoma w kompleksie stwardnienia guzowatego lub chłoniaka limfatycznego czesc 4

Aby uniknąć błędu z powodu braku danych, zgłaszane są wartości najmniejszych kwadratów (. SD). Są to oparte na modelach szacunki wyliczone z oszacowań parametrów. Oddzielne analizy wykonano dla samych objętości naczyniaka krwionośnego, wyrażonych jako wartości procentowe wartości wyjściowej, oraz wartości procentowych przewidywanych wartości wyników funkcji płucnych, które są porównaniami wartości funkcji płucnych pacjentów z wartościami normatywnymi pochodzącymi z populacji stud...

Skuteczność szczepionek żywych atenuowanych, przystosowanych do zimna, trójwalentnych, donosowych influenzawirusów u dzieci cd

Nie było żadnego a priori powodu, by oczekiwać interakcji między dwoma rodzajami leczenia. Badaj pacjentów
Od kwietnia 2003 r. Do czerwca 2005 r. Rekrutowaliśmy pacjentów w wielodyscyplinarnych oddziałach intensywnej opieki medycznej (ICU) w 18 akademickich szpitalach trzeciego stopnia w Niemczech. Do udziału w badaniu kwalifikowały się pacjenci z ciężką sepsą lub wstrząsem septycznym, którzy mieli co najmniej 18 lat. Ciężką sepsę i wstrząs septyczny zdefiniowano zgodn...

Najnowsze zdjęcia w galerii ochronazdrowia:

331#porfiria erytropoetyczna , #przeglądarka skierowań na leczenie sanatoryjne z nfz , #foreverslim cena , #wlosniki , #polidypsja , #forskolin skutki uboczne , #kał na nosicielstwo , #przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe nfz , #ekstra spasmina , #spondyloartropatia seronegatywna ,