Rady na migrenę

migrena[1]Wielu ludzi boryka się z bólem głowy, który pojawia się w najmniej oczekiwanym momencie. Ból głowy może być różny. Jednym z najczęściej dotykających jest ból migrenowy głowy, który nie należy do tych przyjemnych bólów.

Zwykle migrenie towarzyszy bardzo silny ból. Jest to ból pulsujący. Pojawiają się nudności, wymioty oraz nadwrażliwość na światło.Wielu chorych odczuwa zburzenia widzenia. Wielu lekarzy jest zdania, że powodem migreny jest nieprawidłowe zwężanie i rozszerzania się naczyń krwionośnych, które dostarczają krew do mózgu.

Zdaniem lekarzy problem migreny ma podłoże genetyczne. Ataki migreny mogą być wywołane przez wiele czynników. Mowa tutaj o nadwrażliwości na niektóre składniki pokarmowe, stres, wahania hormonalne, głód kofeinowy, jaskrawe światło czy zmieniające się warunki atmosferyczne.

Pamiętajmy, że łatwiej jest uniknąć migreny niż ją leczyć. Leczenie, wbrew pozorom jest naprawdę uciążliwe.

Jak zadbać o profilaktykę migreny?

Continue reading “Rady na migrenę”

Ludzkie sygnały choroby

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy z naszych postępków bezwzględnie odbija się na naszym zdrowiu. Co za tym idzie, ważnym jest, a żeby mieć tego świadomość i nie wystawiać swoich organizmów na powyższe próby. Ponieważ każda z takich sytuacji, zostawia ślad, który nie konieczne od razu, ale nawet po kilku latach może dać o sobie znać. W szczególności młodzi ludzie uważają, że są wręcz niezniszczalni. Tym samym podejmują się wszystkiego, co tylko przychodzi im do głowy. Continue reading “Ludzkie sygnały choroby”

Wizyta u ginekologa

Mimo tego, ze medycyna prężnie przesuwa się do przodu, to i tak wiele kobiet unika podstawowych badań. Niejednokrotnie można spytać przypadkowa kobietę, kiedy była ostatnio u ginekologa to odpowiada, że jak rodziła dziecko, a to było dwudziesta lat temu. Także nie należy brać przykładu z takich osób tylko należy przynajmniej raz do roku udać się do ginekologa. Taki lekarz zrobi podstawowe badania. Sprawdzi czy wszystko jest w porządku. Continue reading “Wizyta u ginekologa”

Wyniki u sportowców z zaznaczonymi nieprawidłowościami w repolaryzacji EKG ad

Ponadto, sportowcy są wybierani selektywnie do tej instytucji z satelitarnych ośrodków sportowych, gdy wykrywane są nieprawidłowości w zapisie EKG lub nieprawidłowe wyniki z ich historii medycznej lub badania fizykalnego. Wszystkie zapisy danych klinicznych dotyczących tych sportowców są przechowywane w bazie danych prowadzonej przez instytut. W momencie zapisania każdego osobnika w bazie danych uzyskuje się standardowe 12-odprowadzeniowe EKG u pacjenta w pozycji leżącej na plecach podczas cichego oddychania i rejestrowane z prędkością 25 mm na sekundę. Zapis EKG uzyskuje się tuż przed badaniem echokardiograficznym i ponad 24 godziny po ostatniej aktywności sportowej. Przyrostowe badanie wysiłkowe, aż do wyczerpania na ergometrze rowerowym (Cardioline SDS 3D lub Cardioline ETC system). Continue reading “Wyniki u sportowców z zaznaczonymi nieprawidłowościami w repolaryzacji EKG ad”

Wyniki u sportowców z zaznaczonymi nieprawidłowościami w repolaryzacji EKG ad 6

Ci sportowcy wykazywali stosunkowo łagodny przerost lewej komory (grubość ściany, 13-16 mm) w połączeniu z nierozcieńczoną wnęką (wymiar końcowo-rozkurczowy, 47 do 50 mm) w przypadku braku nadciśnienia układowego, a także łagodny skurczowy ruch przedniej części zastawka mitralna w jednym i migotanie komór lub częstoskurcz komorowy w dwóch.21 Kardiomiopatia rozrodcza (wymiar końcowo-rozkurczowy lewej komory, 62 mm, frakcja wyrzutowa, 40%) rozwinięta u innego sportowca podczas 9-letniej obserwacji.22 Szczegółowe opisy przebieg kliniczny u tych pięciu pacjentów jest dostępny w dodatkowym dodatku, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie www.nejm.org. Inne stany sercowo-naczyniowe, które rozwinęły się w badanej grupie obejmowały nadciśnienie układowe u trzech osób, miażdżycową chorobę wieńcową (wymagającą obejścia) w jednym zapaleniu mięśnia sercowego w jednym i częstoskurcz nadkomorowy (wymagający ablacji częstotliwością radiową) w jednym (Tabela i Tabela 2). W przypadku pozostałych 70 sportowców z nieprawidłowymi zapisami elektrokardiograficznymi (86%) przebieg kliniczny pozostawał niewyjaśniony w ciągu 9-letniego okresu obserwacji (ryc. 2).
Natomiast żaden z 229 sportowców z prawidłowymi EKG, reprezentującymi grupę kontrolną, nie miał dowodów kardiomiopatii podczas obserwacji (P = 0,001 dla porównania z częstością kardiomiopatii u pacjentów z nieprawidłowymi EKG) (Tabela 1). Continue reading “Wyniki u sportowców z zaznaczonymi nieprawidłowościami w repolaryzacji EKG ad 6”

Terapia hydrokortyzonem dla pacjentów z wstrząsem septycznym ad 6

Odwrócenie szoku
Odsetek pacjentów, u których wystąpiło odwrócenie wstrząsu, był podobny u pacjentów, którzy nie mieli odpowiedzi na kortykotropinę: 95 z 125 w grupie hydrokortyzonowej (76,0%, 95% CI, 68,5 do 83,5) i 76 z 108 w grupie placebo (70,4%, 95% CI, 61,8 do 79,0, P = 0,41); wśród pacjentów, u których wystąpiła odpowiedź na kortykotropinę: 100 ze 118 pacjentów w grupie hydrokortyzonowej (84,7%, 95% CI, 78,3 do 91,2) i 104 z 136 w grupie placebo (76,5%, 95% CI, 69,3 do 83,6; = 0,13); i wśród wszystkich pacjentów: 200 z 251 w grupie hydrokortyzonowej (79,7%, 95% CI, 74,7 do 84,7) i 184 z 248 w grupie placebo (74,2%, 95% CI, 68,7 do 79,6, P = 0,18).
Ryc. 3. Ryc. 3. Continue reading “Terapia hydrokortyzonem dla pacjentów z wstrząsem septycznym ad 6”

Nagła śmierć sercowa

Nagła śmierć z przyczyn kardiologicznych stanowi prawie 20% wszystkich zgonów w krajach rozwiniętych. Według Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorób 456,076 nagłych zgonów z przyczyn sercowych wystąpiło w Stanach Zjednoczonych w 1998 r., Z czego dwie trzecie było związane z chorobą niedokrwienną serca. Istotnie, nagła śmierć jest sposobem śmierci u ponad 50% pacjentów z chorobą wieńcową. Na prawie 200 stronach, które są podzielone na 11 rozdziałów i zawierają setki odniesień, nagła śmierć sercowa obejmuje główne aspekty nagłej śmierci z przyczyn sercowych: epidemiologię, mechanizmy, możliwe sposoby zapobiegania, terapie farmakologiczne i niefarmakologiczne, spektrum chorób sercowo-naczyniowych u młodych ludzi, genetyki i stanów, które narażają pacjentów na ryzyko, w tym niewydolność serca. Głównym mechanizmem nagłej śmierci z przyczyn sercowych jest migotanie komór. Continue reading “Nagła śmierć sercowa”

Wiele chorób autoimmunologicznych po autologicznym transplantacji komórek macierzystych

Hematopoetyczny przeszczep komórek macierzystych może być skutecznym leczeniem u pacjentów z oporną na leczenie twardziną układową.1 Przedstawiamy raport na temat 19-letniej kobiety z twardziną układową, u której w 1881 roku przeprowadzono autologiczny przeszczep krwiotwórczych komórek macierzystych CD34 +. Przed przeszczepieniem wyniki badań fizycznych i laboratoryjnych nie wykazały żadnych innych chorób autoimmunologicznych. Po uzyskaniu pisemnej zgody od pacjenta, komórki macierzyste krwiotwórcze CD34 + przeszczepiono zgodnie z metodą stosowaną do stwardnienia rozsianego.1 Stwardnienie skóry uległo poprawie natychmiast po przeszczepie, ale rozwinęła się małopłytkowość i choroba Gravesa-Basedowa.
Rycina 1. Rycina 1. Continue reading “Wiele chorób autoimmunologicznych po autologicznym transplantacji komórek macierzystych”

Minimalizacja stymulacji komorowej w chorobie węzła zatokowego

Sweeney i in. (Wydanie 6 września) raport na temat ich badania strategii zminimalizowania stymulacji komorowej u pacjentów z chorobą węzła zatokowego. Chociaż głównie kwestia semantyczna, pacjenci losowo przypisani do konwencjonalnej stymulacji dwukomorowej w badaniu nie otrzymywali obecnie zalecanej strategii stymulacji u pacjentów z chorobą węzła zatokowego i nienaruszonym przewodnictwem przedsionkowo-komorowym, w przeważającej mierze stymulacji przedsionkowej. strategia pozwalająca na przewodzenie przedsionkowo-komorowe w celu maksymalnego zachowania normalnego przewodnictwa komorowego. Dwukomorowa stymulacja adaptacyjna do częstości rytmu serca (DDDR) z krótkim opóźnieniem przedsionkowo-komorowym była wcześniej uznawana za fizjologiczną, ale wykazano, że prowadzi ona do większego ryzyka migotania przedsionków i obniżonej ilości krwi w mięśniu sercowym przepływ w porównaniu z stymulacją przedsionkową i adaptacją częstości.3,4 Badanie Sweeney et al. Continue reading “Minimalizacja stymulacji komorowej w chorobie węzła zatokowego”

bibobus - Artykuly w temacie