Witaminy, mikroelementy i makroelementy

id_566_1433247315_1260x410[1]Często dyskutujemy na temat witamin, a nie zawsze wiemy, jak cenną rolę ogrywają w naszym organizmie. Witaminy nie potrafią się same wytworzyć w naszym organizmie. Aby ich mieć pod dostatkiem, powinniśmy spożywać produkty spożywcze bogate właśnie w witaminy.

Witaminy stosujmy i leczniczo i profilaktycznie tylko w uzasadnionych przypadkach. Najlepiej spożywać je rano podczas śniadania.

Jak dzielimy witaminy?

Oznaczane są literami alfabetu i można je podzielić na:

rozpuszczalne w tłuszczach – np. A, D, E, K

rozpuszczalne w wodzie – np. Continue reading “Witaminy, mikroelementy i makroelementy”

Trądzik i jego leczenie

Mogłoby się wydawać, że dolegliwości chorobowe występują tylko u starszych osób. Nie ma bardziej błędnego stwierdzenia. Nastolatki w okresie dojrzewania mają do czynienia z uciążliwym trądzikiem. Jest to pewny rodzaj choroby skóry. Trądzik młodzieńczy najczęściej pojawia się na twarzy.Co gorsza wygląda to bardzo nieprzyjemnie i to tego krosty mogą boleć? W dużym stopniu powstawanie trądziku ma podnóże genetyczne. Także, jeśli ktoś w najbliższej rodzinie borykał się trądzikiem to nastolatek, tez może mieć później problemy. Sposoby leczenia nie są skomplikowane. Trzeba smarować się odpowiednimi maściami i kwasem salicylowym. Jednak trądzik trzeba leczyć. Nie można zdrapywać, ponieważ mogą powstać blizny i tak zwane dziury, które bardzo niekorzystnie wyglądają. Zatem twarz jest wizytówka człowieka. Dlatego należy o nią odpowiednio dbać już od najmłodszych lat. Continue reading “Trądzik i jego leczenie”

Samodzielne leczenie

Szamani, przydomowi lekarze i inne osoby, które uważały, że znają się na medycynie i są w stanie indywidualnie leczyć dawno już odeszły do lamusa. Z ich usług korzysta teraz bardzo mało osób. Większość, bowiem przejrzała na oczy i postanowiła korzystać jedynie z zaufanych lekarzy pierwszego kontaktu lub wybitnych specjalistów w konkretnej tematyce. A wszystko na podstawie strachu przed technikami, jakie stosują te osoby. Są one niebezpieczne dla naszego życia i trzeba to sobie jasno powiedzieć.Albowiem żadne działania medyczne niepoparte dowodami medycznymi nie są w stanie zastąpić prawdziwej medycyny, której lekarze uczą się przez bardzo długie lata a co najważniejsze, która jest rozwijana od lat. Bo przecież nad różnymi chorobami czy też lekami trwają badania aż po dzień dzisiejszy. I to są najważniejsze aspekty medycyny nie tylko w naszym kraju, ale również i w każdym dowolnym kraju świata. Continue reading “Samodzielne leczenie”

Mutacja wzmocnienia funkcji w genie HIF2A w rodzinnej erytrocytozie ad 6

W panelu F dla każdego konstruktu względny powrót do normalizacji został znormalizowany do wartości przez 0 minut, a pierwszy pasek pokazuje wyniki dla rodzicielskiej linii komórkowej. Hyp oznacza hydroksyloproksylinę i białko 2 domeny hydroksylazy prolilowej PHD2. Testy funkcjonalne in vitro wykazały, że PHD2, białko hydroksylujące, wiąże się słabiej ze zmutowanym peptydem Gly537 . Trp HIF-2. (516-549) niż z peptydem typu dzikiego (Figura 2A). Continue reading “Mutacja wzmocnienia funkcji w genie HIF2A w rodzinnej erytrocytozie ad 6”

Sirolimus dla Angiomyolipoma w kompleksie stwardnienia guzowatego lub chłoniaka limfatycznego ad

Nieprawidłowa sygnalizacja przez cel kompleksu rapamycyny jest zaangażowana w szereg zespołów supresorowych guza 6-8 i nowotworów.9 Sirolimus, środek immunosupresyjny zatwierdzony przez Food and Drug Administration, tworzy kompleks z białkiem wiążącym FK 12 i inaktywuje cel kompleksu rapamycyny 1, znosząc sygnalizację. Sirolimus koryguje defekty wielkości komórek Drosophila melanogaster z niedoborem tuberiny i indukuje apoptozę cystadenoma nerki i naczyniaki krwionośne wątroby w modelach gryzoni kompleksu stwardnienia guzowatego.10, 11 W naszej fazie 1-2 badania dowodowego określić, czy sirolimus ma wpływ na objętość naczyniakotłuszczaka u pacjentów z zespołem stwardnienia guzowatego, sporadyczną limfangioleiomiomatozą, lub obiema. Metody
Wybór i rejestracja pacjentów
Kolejne nabory pacjentów płci męskiej i żeńskiej w wieku 18 do 65 lat rozpoczęły się w maju 2003 r. I trwały do listopada 2004 r., Kiedy osiągnięto cel 25 pacjentów. Dobrowolne udzielenie pisemnej świadomej zgody, potwierdzone rozpoznanie kompleksu stwardnienia guzowatego12 lub sporadyczna limfangioleiomiomatoza, 13,14 stosowanie antykoncepcji (dla kobiet) oraz obecność co najmniej jednego naczyniakotłuszczaka cm lub więcej w największym wymiarze wymagane do uczestnictwa. Continue reading “Sirolimus dla Angiomyolipoma w kompleksie stwardnienia guzowatego lub chłoniaka limfatycznego ad”

Wyniki u sportowców z zaznaczonymi nieprawidłowościami w repolaryzacji EKG ad 7

Te zapisy EKG mogą reprezentować początkową, subtelną ekspresję choroby sercowej z niekorzystnymi długofalowymi konsekwencjami klinicznymi.15-17 Alternatywnie, te EKG mogą być niewinnymi wyrażeniami przebudowy serca związanymi z sercem sportowca . 14 W celu wyjaśnienia tego Istotną kwestią jest to, że podjęliśmy obecne długoterminowe badanie w celu zbadania klinicznych wyników wyjątkowej podgrupy elitarnych, konkurencyjnych sportowców, którzy początkowo wykazywali wyraźne nieprawidłowości w repolaryzacji na EKG w przypadku wyraźnej nieobecności choroby serca. W niniejszej analizie stwierdziliśmy wyraźnie nieprawidłowe wzorce repolaryzacji u 1% naszej dużej populacji sportowców. Kolejną diagnozę kardiomiopatii odnotowano u 5 (6%) 81 sportowców z takimi zaburzeniami, którzy nie mieli wcześniejszych dowodów na chorobę serca. Ponadto dwóch z tych pięciu sportowców miało poważne niekorzystne zdarzenia sercowe (wskaźnik 0,3% rocznie). Continue reading “Wyniki u sportowców z zaznaczonymi nieprawidłowościami w repolaryzacji EKG ad 7”

Terapia hydrokortyzonem dla pacjentów z wstrząsem septycznym cd

Fiolki zawierające placebo były identyczne jak te zawierające hydrokortyzon. Badane leki podawano w postaci bolusa dożylnego 50 mg co 6 godzin przez 5 dni, następnie zwężano do 50 mg dożylnie co 12 godzin przez dni od 6 do 8, 50 mg co 24 godziny przez dni od 9 do 11, a następnie zatrzymano. Podano łącznie 29 dawek. Zalecono oparte na dowodach wytyczne dotyczące leczenia pacjentów.24 Definicje
Defekt układu narządów został zdefiniowany dla każdego z sześciu głównych układów narządów jako wynik Sekwencyjnego Ocena Niepowodzenia Organów (SOFA) 3 lub 4 punkty (w skali od 0 do 4 dla każdego układu narządów, dla łącznej oceny 0 do 24, z wyższymi wynikami wskazującymi na cięższą dysfunkcję narządu) .25 Odwrócenie szoku zdefiniowano jako utrzymywanie skurczowego ciśnienia krwi co najmniej 90 mm Hg bez wsparcia wazopresyjnego przez co najmniej 24 godziny. Superinfekcja została zdefiniowana jako nowa infekcja występująca 48 godzin lub dłużej po rozpoczęciu badanego leku26. Continue reading “Terapia hydrokortyzonem dla pacjentów z wstrząsem septycznym cd”

Sirolimus dla Angiomyolipoma w kompleksie stwardnienia guzowatego lub chłoniaka limfatycznego ad 8

Zmienny nawrót nowotworów, począwszy od szybkiego powrotu do wymiaru podstawowego, do trwałego zmniejszenia wielkości, po odstawieniu syrolimusa może być zgodny z obydwoma procesami. Jedenaście pacjentów z limfangiologiomiomatozą oceniano pod kątem wyników płucnych. Typowa szybkość zmian FEV1 u takich pacjentów wynosi -75 ml na rok.23 Po roku leczenia syrolimusem wartość FEV1 wzrosła o 118 ml, a wartość FVC wzrosła o 390 ml. Jest mało prawdopodobne, aby te odpowiedzi spirometryczne można było wytłumaczyć jedynie odwróceniem przeszkody przepływu powietrza, biorąc pod uwagę, że wzrost wartości FVC był ponad trzykrotny wzrost FEV1. Najbardziej prawdopodobnym wytłumaczeniem zaobserwowanego wzrostu FVC jest złagodzenie pułapkowania gazów, o czym świadczy zmniejszenie objętości szczątkowej, które wystąpiło przy stosowaniu syrolimusa. Continue reading “Sirolimus dla Angiomyolipoma w kompleksie stwardnienia guzowatego lub chłoniaka limfatycznego ad 8”

Wpływ chirurgii bariatrycznej na śmiertelność u osób otyłych w Szwecji

Otyłość wiąże się ze zwiększoną śmiertelnością. Utrata wagi poprawia czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego, ale żadne z prospektywnych badań interwencyjnych nie dowiodło, czy utrata wagi zmniejsza ogólną śmiertelność. W rzeczywistości wiele badań obserwacyjnych sugeruje, że zmniejszenie masy ciała wiąże się ze zwiększoną śmiertelnością. Metody
Potencjalne, kontrolowane badanie szwedzkich osobników otyłych objęło 4047 osób otyłych. Spośród tych przedmiotów w 2010 r. Continue reading “Wpływ chirurgii bariatrycznej na śmiertelność u osób otyłych w Szwecji”

ezo szczecin - Artykuly w temacie