Kolory dla lekarzy i służby zdrowia

Podobnie jak w każdym innym kraju tak sami i w naszym kraju – w Polsce poszczególne służby mundurowe mają swoje ubrania, swoją kolorystykę, która pozwala na ich odróżnienie. Co jest szczególnie ważne chociażby w momencie wystąpienia jakichś większych problemów na terenie danego miasta czy Państwa. Obywatele mogą, bowiem w prosty i wygodny sposób odróżnić służby, które mogą im pomóc. I tutaj w pierwszej kolejności możemy wskazać na służby ratunkowe, które na miejscu tragicznego zdarzenia lub epidemii wykorzystują kolor czerwony z odpowiednim napisem na plecach. Czerwone spodnie, czerwone koszule, polary z napisem ratownik medyczny lub lekarz są wtedy bardzo widoczne na miejscu takiego zdarzenia. Continue reading “Kolory dla lekarzy i służby zdrowia”

Samodzielne leczenie

Szamani, przydomowi lekarze i inne osoby, które uważały, że znają się na medycynie i są w stanie indywidualnie leczyć dawno już odeszły do lamusa. Z ich usług korzysta teraz bardzo mało osób. Większość, bowiem przejrzała na oczy i postanowiła korzystać jedynie z zaufanych lekarzy pierwszego kontaktu lub wybitnych specjalistów w konkretnej tematyce. A wszystko na podstawie strachu przed technikami, jakie stosują te osoby. Są one niebezpieczne dla naszego życia i trzeba to sobie jasno powiedzieć.Albowiem żadne działania medyczne niepoparte dowodami medycznymi nie są w stanie zastąpić prawdziwej medycyny, której lekarze uczą się przez bardzo długie lata a co najważniejsze, która jest rozwijana od lat. Bo przecież nad różnymi chorobami czy też lekami trwają badania aż po dzień dzisiejszy. I to są najważniejsze aspekty medycyny nie tylko w naszym kraju, ale również i w każdym dowolnym kraju świata. Continue reading “Samodzielne leczenie”

Taenia w przewodzie żołądkowo-jelitowym

Liao i Bair (wydanie z 6 września) opisują tasiemiec u 60-letniej kobiety ze społeczności, w której jedzą wieprzowinę i wątrobę wieprzową, szczególnie na festiwalach, i sugerują zakażenie Taenia solium (tasiemcem wieprzowiny) zamiast T saginata (tasiemca wołowego). Możliwe, że infekcja została spowodowana przez azjatycką tawię (T. asiatica, T. saginata asiatica), która została odnotowana u aborygentów na Tajwanie, 2 z późniejszymi doniesieniami z innych krajów azjatyckich: Korei, Indonezji, Filipin, Wietnamu, i Chin.3,4 T. asiatica jest uważany za zdolny do przenikania tylko poprzez spożycie wnętrzności świńskich, takich jak wątroba, sieć komórkowa, błona surowicza lub płuca, 4 nie poprzez mięśnie pośrednich żywicieli, co jest charakterystyczne dla T. Continue reading “Taenia w przewodzie żołądkowo-jelitowym”

Wyniki u sportowców z zaznaczonymi nieprawidłowościami w repolaryzacji EKG cd

Zidentyfikowaliśmy te podmioty w bazie danych za pomocą zapisów EKG wykazujących wyraźne nieprawidłowości w repolaryzacji, zdefiniowane jako odwrócone fale T (o głębokości .2 mm) w co najmniej trzech odprowadzeniach (z wyjątkiem standardowego przewodu III), a przede wszystkim w przednie i boczne odprowadzenia przedsercowe V2 przez V6 (rysunek 1A, 1B i 1C). Na podstawie oceny klinicznej i echokardiograficznej osoby z nieprawidłowym EKG, u których w momencie wstępnej oceny stwierdzono objawy strukturalnej choroby serca, zostały wykluczone z dalszej analizy. Rozpoznanie kardiomiopatii przerostowej i kardiomiopatii rozstrzeniowej oparto na obecnie przyjętych kryteriach21, 22 i odróżniono od fizjologicznego przerostu i poszerzenia serca sportowca , jak opisano wcześniej.23,24 Kryteriami rozpoznania arytmogennej kardiomiopatii prawej komory były: Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne.25 Ponieważ chcieliśmy ocenić długoterminowy przebieg kliniczny badanych osób, wykluczyliśmy również tych, którzy nie mieli co najmniej dwóch ocen klinicznych zarejestrowanych co najmniej w odstępie roku.
Rysunek 2. Rysunek 2. Continue reading “Wyniki u sportowców z zaznaczonymi nieprawidłowościami w repolaryzacji EKG cd”

Wyniki u sportowców z zaznaczonymi nieprawidłowościami w repolaryzacji EKG ad 7

Te zapisy EKG mogą reprezentować początkową, subtelną ekspresję choroby sercowej z niekorzystnymi długofalowymi konsekwencjami klinicznymi.15-17 Alternatywnie, te EKG mogą być niewinnymi wyrażeniami przebudowy serca związanymi z sercem sportowca . 14 W celu wyjaśnienia tego Istotną kwestią jest to, że podjęliśmy obecne długoterminowe badanie w celu zbadania klinicznych wyników wyjątkowej podgrupy elitarnych, konkurencyjnych sportowców, którzy początkowo wykazywali wyraźne nieprawidłowości w repolaryzacji na EKG w przypadku wyraźnej nieobecności choroby serca. W niniejszej analizie stwierdziliśmy wyraźnie nieprawidłowe wzorce repolaryzacji u 1% naszej dużej populacji sportowców. Kolejną diagnozę kardiomiopatii odnotowano u 5 (6%) 81 sportowców z takimi zaburzeniami, którzy nie mieli wcześniejszych dowodów na chorobę serca. Ponadto dwóch z tych pięciu sportowców miało poważne niekorzystne zdarzenia sercowe (wskaźnik 0,3% rocznie). Continue reading “Wyniki u sportowców z zaznaczonymi nieprawidłowościami w repolaryzacji EKG ad 7”

Sirolimus dla Angiomyolipoma w kompleksie stwardnienia guzowatego lub chłoniaka limfatycznego ad 5

W drugim roku pacjent z limfangiologiomiomatozą wycofał się z badania, aby usunąć lek; w związku z tym dane dla 10 pacjentów z limfangioleiomiomatozą były dostępne w 24-miesięcznej analizie. Obciążenie Angiomyolipoma
Rycina 2. Rycina 2. Objętość naczyniotłuszczaka u pacjentów z zespołem stwardnienia guzowatego lub sporadyczną limfangioleiomiomatozą podczas badania. Angiomyolipoma wizualizowano za pomocą obrazowania metodą rezonansu magnetycznego brzucha, a analizę wolumetryczną wykonano na początku badania i po 2, 4, 6, 12, 18 i 24 miesiącach. Continue reading “Sirolimus dla Angiomyolipoma w kompleksie stwardnienia guzowatego lub chłoniaka limfatycznego ad 5”

Sirolimus dla Angiomyolipoma w kompleksie stwardnienia guzowatego lub chłoniaka limfatycznego czesc 4

Aby uniknąć błędu z powodu braku danych, zgłaszane są wartości najmniejszych kwadratów (. SD). Są to oparte na modelach szacunki wyliczone z oszacowań parametrów. Oddzielne analizy wykonano dla samych objętości naczyniaka krwionośnego, wyrażonych jako wartości procentowe wartości wyjściowej, oraz wartości procentowych przewidywanych wartości wyników funkcji płucnych, które są porównaniami wartości funkcji płucnych pacjentów z wartościami normatywnymi pochodzącymi z populacji studia. Tabela 1. Continue reading “Sirolimus dla Angiomyolipoma w kompleksie stwardnienia guzowatego lub chłoniaka limfatycznego czesc 4”

Sirolimus dla Angiomyolipoma w kompleksie stwardnienia guzowatego lub chłoniaka limfatycznego ad 8

Zmienny nawrót nowotworów, począwszy od szybkiego powrotu do wymiaru podstawowego, do trwałego zmniejszenia wielkości, po odstawieniu syrolimusa może być zgodny z obydwoma procesami. Jedenaście pacjentów z limfangiologiomiomatozą oceniano pod kątem wyników płucnych. Typowa szybkość zmian FEV1 u takich pacjentów wynosi -75 ml na rok.23 Po roku leczenia syrolimusem wartość FEV1 wzrosła o 118 ml, a wartość FVC wzrosła o 390 ml. Jest mało prawdopodobne, aby te odpowiedzi spirometryczne można było wytłumaczyć jedynie odwróceniem przeszkody przepływu powietrza, biorąc pod uwagę, że wzrost wartości FVC był ponad trzykrotny wzrost FEV1. Najbardziej prawdopodobnym wytłumaczeniem zaobserwowanego wzrostu FVC jest złagodzenie pułapkowania gazów, o czym świadczy zmniejszenie objętości szczątkowej, które wystąpiło przy stosowaniu syrolimusa. Continue reading “Sirolimus dla Angiomyolipoma w kompleksie stwardnienia guzowatego lub chłoniaka limfatycznego ad 8”

terapia falami uderzeniowymi

W odniesieniu do raportu Zou et al. (Wydanie 27 września) dotyczące odrzucenia przeszczepionej nerki i przeciwciał klasy H (I) związanych z klasą zgodności tkankowej (MHC) klasy A (MICA), należy zachować ostrożność stwierdzając, że presensytyzacja antygenów MICA może przyczynić się do utraty aloprzeszczepu wśród biorców, którzy są dobrze dopasowane do HLA. Nie podano możliwych odmian metodologii, kryteriów testowania i wartości granicznych stosowanych do oznaczania przeciwciał anty-HLA i określenia przeciwciał reaktywnych względem panelu w 20 ośrodkach w 13 krajach, które uczestniczyły w badaniu w latach 1990-2004. Ponadto, wykrywanie przeciwciał anty-MICA było retrospektywnie wykonywane przez jedno laboratorium przy użyciu bardzo czułej i specyficznej techniki (pojedyncze antygeny przy użyciu platformy Luminex), wykrywanie przeciwciał anty-HLA przeprowadzono przy użyciu techniki mniej czułej (enzymu). wiązane zestawy immunoenzymatyczne [ELISA], które mogą nie być w stanie wiarygodnie wykryć wszystkich antygenów HLA klasy I i klasy II, w tym swoistości Cw, DQ i DP.2-4 Kryteria testowania przeciwciał anty-HLA w celu wykluczenia reaktywności na te antygeny HLA należy jasno określić u pacjentów, którzy mają pozytywne testy na przeciwciała anty-MICA. Continue reading “terapia falami uderzeniowymi”

Wpływ chirurgii bariatrycznej na śmiertelność u osób otyłych w Szwecji cd

Dwie badane grupy miały identyczne kryteria włączenia i wykluczenia. Badaniu poddawano osoby z nadciśnieniem, cukrzycą lub zaburzeniami lipidowymi, podobnie jak osoby, które przeszły zawał mięśnia sercowego lub udar ponad 6 miesięcy przed włączeniem. Oceny kliniczne i biochemiczne
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka przedmiotów w dopasowanych i wyjściowych badaniach. Continue reading “Wpływ chirurgii bariatrycznej na śmiertelność u osób otyłych w Szwecji cd”

gemini łask - Artykuly w temacie