Kolory dla lekarzy i służby zdrowia

Podobnie jak w każdym innym kraju tak sami i w naszym kraju – w Polsce poszczególne służby mundurowe mają swoje ubrania, swoją kolorystykę, która pozwala na ich odróżnienie. Co jest szczególnie ważne chociażby w momencie wystąpienia jakichś większych problemów na terenie danego miasta czy Państwa. Obywatele mogą, bowiem w prosty i wygodny sposób odróżnić służby, które mogą im pomóc. I tutaj w pierwszej kolejności możemy wskazać na służby ratunkowe, które na miejscu tragicznego zdarzenia lub epidemii wykorzystują kolor czerwony z odpowiednim napisem na plecach. Czerwone spodnie, czerwone koszule, polary z napisem ratownik medyczny lub lekarz są wtedy bardzo widoczne na miejscu takiego zdarzenia. Continue reading “Kolory dla lekarzy i służby zdrowia”

Epidemie chorób

Historia nie tylko naszego kraju, ale również i świata jest niestety bardzo „bogato wyposażona” we wszelkiego rodzaju tragiczne wydarzenia. Wystarczy chociażby wspomnieć o takich tragicznych losach jak wojny światowe, zamachy terrorystyczne czy też znane z historii Polski najazdy innych plemion i narodów. A to jeszcze nie wszystko. Bo oprócz tego należy również wspomnieć o różnych epidemiach wszelkiego rodzaju chorób, które opanowały świat. I tu począwszy od tych, dla których nie zostało wymyślone lekarstwo aż po dzień dzisiejszy a skończywszy na tych, które opanowano i nie rozprzestrzeniają się już po całym świecie. Continue reading “Epidemie chorób”

Wirus HIV

Niejednokrotnie można usłyszeć o wirusie HIV. Do dziś nie znalezione odpowiedniej szczepionki, czy też całkowitego wyliczenia z tej dolegliwości. W naszym kraju najczęściej nosicielami wirusa HIV są narkomani oraz osoby zarażone od innej. Sposoby zarażania mogą odbyć się poprzez stosunek seksualny, używanie tych samych narzędzi chirurgicznych, w gabinecie dentystycznym, używanie tych samych strzykawek czy żyletek. Niektórzy obawiali się, ze wirus mógłby być przenoszony przez owady. Continue reading “Wirus HIV”

Dziedzictwo Harveya Cushinga: Profile opieki nad pacjentem

Harvey Cushing został nazwany ojcem neurochirurgii, a jako dowód jego wyjątkowego znaczenia, Amerykańskie Stowarzyszenie Chirurgii Neurologicznej zostało założone w 1931 roku jako Harvey Cushing Society. Nic dziwnego, że kilka biografii Cushinga przegląda jego życie i rodzinę, jego wiele ważnych wkładów do neurochirurgii i jego wpływ na społeczeństwo. Dziedzictwo Harveya Cushinga jest zupełnie inne i spodoba się nie tylko tym, którzy pracują w dziedzinie neurochirurgii i neurologii, ale także wielu osobom pracującym w szerokim obszarze medycyny. Jest cudowny na wiele sposobów. Rejestr guzów mózgu Cushinga powstał w szpitalu Johns Hopkins w Baltimore, a następnie przeniósł się do szpitala Peter Bent Brigham (obecnie Brigham and Women s Hospital) w Bostonie, zanim trafił do obecnego domu na Uniwersytecie Yale w New Haven w stanie Connecticut. Continue reading “Dziedzictwo Harveya Cushinga: Profile opieki nad pacjentem”

Budowanie medycyny genetycznej: rak piersi, technologia i porównawcza polityka opieki zdrowotnej

Badania kliniczne mutacji BRCA stały się dostępne w 1996 r. Jako metoda identyfikacji kobiet z wysokim ryzykiem zachorowania na raka piersi i jajników. Ta innowacja była szeroko postrzegana jako przełom medyczny. Intrygująca, ale ostatecznie nieprzekonująca książka Shobita Parthasarathy porównuje wprowadzenie testów BRCA w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Rozważając dwa stowarzyszenia z różnymi systemami opieki zdrowotnej, ale mając wiele wspólnego, stara się ustalić, w jaki sposób kontekst krajowy kształtuje zrozumienie i praktykę medycyny genetycznej. Continue reading “Budowanie medycyny genetycznej: rak piersi, technologia i porównawcza polityka opieki zdrowotnej”

Taenia w przewodzie żołądkowo-jelitowym

Liao i Bair (wydanie z 6 września) opisują tasiemiec u 60-letniej kobiety ze społeczności, w której jedzą wieprzowinę i wątrobę wieprzową, szczególnie na festiwalach, i sugerują zakażenie Taenia solium (tasiemcem wieprzowiny) zamiast T saginata (tasiemca wołowego). Możliwe, że infekcja została spowodowana przez azjatycką tawię (T. asiatica, T. saginata asiatica), która została odnotowana u aborygentów na Tajwanie, 2 z późniejszymi doniesieniami z innych krajów azjatyckich: Korei, Indonezji, Filipin, Wietnamu, i Chin.3,4 T. asiatica jest uważany za zdolny do przenikania tylko poprzez spożycie wnętrzności świńskich, takich jak wątroba, sieć komórkowa, błona surowicza lub płuca, 4 nie poprzez mięśnie pośrednich żywicieli, co jest charakterystyczne dla T. Continue reading “Taenia w przewodzie żołądkowo-jelitowym”

Mutacja wzmocnienia funkcji w genie HIF2A w rodzinnej erytrocytozie ad 6

W panelu F dla każdego konstruktu względny powrót do normalizacji został znormalizowany do wartości przez 0 minut, a pierwszy pasek pokazuje wyniki dla rodzicielskiej linii komórkowej. Hyp oznacza hydroksyloproksylinę i białko 2 domeny hydroksylazy prolilowej PHD2. Testy funkcjonalne in vitro wykazały, że PHD2, białko hydroksylujące, wiąże się słabiej ze zmutowanym peptydem Gly537 . Trp HIF-2. (516-549) niż z peptydem typu dzikiego (Figura 2A). Continue reading “Mutacja wzmocnienia funkcji w genie HIF2A w rodzinnej erytrocytozie ad 6”

Sirolimus dla Angiomyolipoma w kompleksie stwardnienia guzowatego lub chłoniaka limfatycznego ad 9

Wystąpiło sześć poważnych zdarzeń niepożądanych, podczas gdy pacjenci otrzymywali syrolimus, a także cztery w okresie obserwacji po zaprzestaniu leczenia. Sirolimus przerwano u pięciu pacjentów, u czterech z powodu działań niepożądanych iw jednym z powodu nieprzestrzegania protokołu. Wydaje się, że stosowanie syrolimusa nie wiązało się ze zwiększonym ryzykiem drgawek, a odma opłucnowa nie wystąpiła po zainicjowaniu syrolimusa. Jeden pacjent z ciężką sporadyczną limfangioleiomiomatozą, który wycofał się z badania, aby móc otrzymać sirolimus bez etykiety, później zmarł nagle w domu. Nie wykonano autopsji, a przyczyną zgonu była najprawdopodobniej arytmia lub zatorowość płucna. Continue reading “Sirolimus dla Angiomyolipoma w kompleksie stwardnienia guzowatego lub chłoniaka limfatycznego ad 9”

Capecitabine i Oxaliplatin for Advanced Esophagogastric Cancer ad

Wymagane dożylne nawodnienie wydłuża wizyty ambulatoryjne lub wymaga przyjęcia na noc. Natomiast oksaliplatynę można podawać w infuzji dożylnej w czasie 2 godzin. Nasze badanie fazy 3, zwane Randomized ECF dla zaawansowanego i miejscowo zaawansowanego Esophagogastric Cancer 2 (REAL-2), zostało zaprojektowane w celu określenia, czy fluorouracyl może być zastąpiony przez kapecytabinę i cisplatynę przez oksaliplatynę w schemacie ECF. Analiza okresowa, którą przeprowadziliśmy po rekrutacji 204 pacjentów (jak opisano wcześniej) 21 wykazała bezpieczeństwo eskalacji dawki kapecytabiny z 1000 mg na metr kwadratowy powierzchni ciała do 1250 mg na metr kwadratowy dziennie. Głównym celem badania było sprawdzenie, czy kapecytabina i oksaliplatyna są co najmniej tak samo skuteczne, jak fluorouracyl i cisplatyna, jeśli chodzi o ogólny czas przeżycia. Continue reading “Capecitabine i Oxaliplatin for Advanced Esophagogastric Cancer ad”

Wpływ chirurgii bariatrycznej na śmiertelność u osób otyłych w Szwecji ad

To, czy utrata masy ciała na początku badania była utrzymana, nie jest znane, ponieważ zmiany masy podczas badań nie zostały zgłoszone. Dwa retrospektywne badania kohortowe obejmujące pacjentów otyłych29, 20 i jedno z udziałem otyłych pacjentów z cukrzycą21 sugerują, że operacja bariatryczna może również prowadzić do znacznego zmniejszenia umieralności. W innym miejscu tego numeru czasopisma Adams i wsp.22 zapewniają dalsze poparcie dla tej opinii na podstawie nowego, bardzo dużego retrospektywnego badania kohortowego dotyczącego obejścia żołądka. W ostatnim dziesięcioleciu znacznie wzrosła liczba operacji bariatrycznych; w 2003 r. wykonano ponad 100 000 zabiegów w Stanach Zjednoczonych.23 Jednakże, czy długoterminowa utrata masy ciała wywołana chirurgią bariatryczną ma korzystny wpływ na długość życia, pozostaje niejasna. Continue reading “Wpływ chirurgii bariatrycznej na śmiertelność u osób otyłych w Szwecji ad”

indrol - Artykuly w temacie