Zdarzenia na rynku

Zdarzenia, jakie występowały na naszym rynku, doprowadziły do sytuacji, w jakich to, nie do końca wierzymy wiedzy, jak również i kompetencji lekarzy. Co za tym idzie z pokolenia na pokolenie, co raz to bardziej zniechęcamy się do korzystania z usług powyższego obszaru. Ponieważ wychodzimy z założenia, że mogą oni pogorszyć stan, w jakim się znajdujemy. Jednakże leczyć się trzeba, tym samym pojawia się pytanie gdzie? Większość preferuje prywatne gabinety lekarskie, ponieważ ma świadomość tego, że płacąc za oferowaną usługę usłyszą rzetelną opinię na temat swojego stanu zdrowia. Jednakże całkowitej pewności również nie zyskujemy w takich relacjach. Continue reading “Zdarzenia na rynku”

Choroba nie wybiera

Najbardziej dotkliwym tematem jest dla nas choroba małych dzieci, które dopiero, co niewinnie stąpają po świecie, a co za tym idzie muszą borykać się z tyloma przeciwnościami losu. Dla rodziców sytuacja, w jakich choruje ich pociecha, jest najtrudniejszą, z jaką tylko mogli się zmagać. Ponieważ jak doskonale wiadomo, dziecko w zależności od wieku, w jakim się znajduje, nie zawsze jest w stanie powiedzieć nam, co mu dolega. Dlatego też rodzic przyjmuje na siebie ogromna odpowiedzialność, ponieważ musi umieć interpretować każdy z odruchów swoich pociech. Czasem jednak nie są ona na tyle wyraźne, by odpowiednio wcześnie je spostrzec. Continue reading “Choroba nie wybiera”

Bezpieczny, zdrowy seks

W obecnych czasach, w naszej kulturze seks jest czymś normalnym. Granica wieku rozpoczęcia stosunków seksualnych stale się obniża. Często zdarza się tak, że ludzie idą do łóżka po pierwszej randce. A co gorsza zdarza się nawet przygodny seks na dyskotece, czy na imprezie, gdzie się kompletnie nie zna drugiej strony. Często seks jest zaspokojeniem pożądania. Continue reading “Bezpieczny, zdrowy seks”

Trądzik i jego leczenie

Mogłoby się wydawać, że dolegliwości chorobowe występują tylko u starszych osób. Nie ma bardziej błędnego stwierdzenia. Nastolatki w okresie dojrzewania mają do czynienia z uciążliwym trądzikiem. Jest to pewny rodzaj choroby skóry. Trądzik młodzieńczy najczęściej pojawia się na twarzy.Co gorsza wygląda to bardzo nieprzyjemnie i to tego krosty mogą boleć? W dużym stopniu powstawanie trądziku ma podnóże genetyczne. Także, jeśli ktoś w najbliższej rodzinie borykał się trądzikiem to nastolatek, tez może mieć później problemy. Sposoby leczenia nie są skomplikowane. Trzeba smarować się odpowiednimi maściami i kwasem salicylowym. Jednak trądzik trzeba leczyć. Nie można zdrapywać, ponieważ mogą powstać blizny i tak zwane dziury, które bardzo niekorzystnie wyglądają. Zatem twarz jest wizytówka człowieka. Dlatego należy o nią odpowiednio dbać już od najmłodszych lat. Continue reading “Trądzik i jego leczenie”

Mutacja wzmocnienia funkcji w genie HIF2A w rodzinnej erytrocytozie

Czynnik indukujący hipoksję (HIF) ., który ma trzy izoformy, ma kluczowe znaczenie dla ciągłego równoważenia podaży i zapotrzebowania na tlen w organizmie. HIF-. jest czynnikiem transkrypcyjnym, który moduluje szeroki zakres procesów, w tym erytropoezę, angiogenezę i metabolizm komórkowy. Opisujemy rodzinę z erytrocytozą i mutacją w genie HIF2A, która koduje białko HIF-2.. Nasze badania czynnościowe wskazują, że ta mutacja prowadzi do stabilizacji białka HIF-2. Continue reading “Mutacja wzmocnienia funkcji w genie HIF2A w rodzinnej erytrocytozie”

Mutacja wzmocnienia funkcji w genie HIF2A w rodzinnej erytrocytozie cd

W wieku 63 lat miała zawał mięśnia sercowego, rok przed ostatnim testem. 89-letnia babcia ze strony matki, w wieku 54 lat, wykazała podwyższone wartości hemoglobiny, hematokrytu i masy czerwonych krwinek (odpowiednio 19,1 g na decylitr, 54% i 35 ml na kilogram) oraz prawidłową białokomórkę i liczba płytek krwi. Jej szpik kostny był normokomórkowy. Cięcie przeprowadzono dwa do trzech razy na rok, aby utrzymać hematokryt poniżej 50%. Jej historia medyczna była znamienna tylko dla nadciśnienia i zapalenia uchyłków. Continue reading “Mutacja wzmocnienia funkcji w genie HIF2A w rodzinnej erytrocytozie cd”

Wyniki u sportowców z zaznaczonymi nieprawidłowościami w repolaryzacji EKG czesc 4

Spośród tych 84 sportowców 81 miało co najmniej dwie oceny kliniczne (z 12-odprowadzeniowym EKG i badaniem echokardiograficznym), a zatem stanowiło ostatnią grupę badawczą. Grupa kontrolna obejmowała 229 sportowców podobnych pod względem wieku, płci i czasu obserwacji w stosunku do grupy badanej (ryc. 2). U 54 z 81 sportowców (67%) inne nieprawidłowości w zapisie EKG wiązały się z głęboko odwróconymi falami T, w tym zwiększone napięcie przedgonienne przedsionkowo-komorowe (indeks Sokoloffa-Lyona .30 mm) w 42, głębokie i wąskie Q fale (.2 mm) w 8, powiększenie lewego przedsionka w 6, zmniejszona fala R w przednich odprowadzeniach przedsercowych w 5, i odchylenie lewej osi (-30 stopni) w 2. Odstępy QT były prawidłowe u każdego z tych sportowców, i żaden nie miał dowodów na syndrom Brugadów
Charakterystyka demograficzna
Tabela 1. Continue reading “Wyniki u sportowców z zaznaczonymi nieprawidłowościami w repolaryzacji EKG czesc 4”

Sirolimus dla Angiomyolipoma w kompleksie stwardnienia guzowatego lub chłoniaka limfatycznego czesc 4

Aby uniknąć błędu z powodu braku danych, zgłaszane są wartości najmniejszych kwadratów (. SD). Są to oparte na modelach szacunki wyliczone z oszacowań parametrów. Oddzielne analizy wykonano dla samych objętości naczyniaka krwionośnego, wyrażonych jako wartości procentowe wartości wyjściowej, oraz wartości procentowych przewidywanych wartości wyników funkcji płucnych, które są porównaniami wartości funkcji płucnych pacjentów z wartościami normatywnymi pochodzącymi z populacji studia. Tabela 1. Continue reading “Sirolimus dla Angiomyolipoma w kompleksie stwardnienia guzowatego lub chłoniaka limfatycznego czesc 4”

Śmiertelność długoterminowa po operacji pomostowania żołądka ad 5

(Patrz Tabele 2, 3 i 4 Dodatku Uzupełniającego.) Po wykluczeniu wszystkich zgonów z powodu raka, które wystąpiły w ciągu pierwszych 5 lat po wykryciu linii podstawowej, zmniejszenie częstości zgonów z jakiejkolwiek przyczyny w grupie poddanej zabiegowi chirurgicznemu wyniosło 36% (p <0,001), a zmniejszenie częstości zgonów z powodu raka było 46% (P = 0,05) (Tabela 5 Dodatku Uzupełniającego). Częstość występowania raka w punkcie wyjściowym, która została określona przez połączenie wszystkich pacjentów z rejestrem nowotworów w Utah, nie różniła się istotnie pomiędzy dopasowanymi osobnikami w dwóch grupach badawczych (1,67% w grupie poddanej zabiegowi chirurgicznemu i 1,59% w grupie kontrolnej, P = 0,71) lub pomiędzy wszystkimi osobnikami z obu grup (odpowiednio 1,61% i 1,63%, P = 0,91). Po wykluczeniu przeważających nowotworów w punkcie wyjściowym, w grupie leczonej chirurgicznie, zmniejszenie współczynnika zgonu z jakiejkolwiek przyczyny wyniosło 38% (współczynnik ryzyka, 0,62, 95% CI, 0,51 do 0,74; p <0,001), a zmniejszenie wskaźnik zgonu z powodu raka wynosił 61% (współczynnik ryzyka, 0,39, 95% CI, 0,24 do 0,64, P <0,001). Bez wykluczenia powszechnych nowotworów lub zgonów z powodu raka, które wystąpiły w ciągu pierwszych 5 lat, zmniejszenie częstości zgonów z jakiejkolwiek przyczyny wyniosło 40%, a zmniejszenie częstości zgonów z powodu raka wynosiło 60%.
Analizy dotyczące śmierci według płci dla poszczególnych grup są szczegółowo opisane w Tabeli 6 Załącznika uzupełniającego. Continue reading “Śmiertelność długoterminowa po operacji pomostowania żołądka ad 5”

Śmiertelność długoterminowa po operacji pomostowania żołądka cd

Potencjalni osobnicy kontrolni, pasujący do tych w bazie danych pacjentów poddanych gastroenterologicznemu omijaniu, zostali wyeliminowani z badania kontrolnego. Aby upewnić się, że wykluczenie niedopasowanych osób z grupy chirurgicznej i grupy kontrolnej nie wprowadziło uprzedzeń, współczynnik zgonów wszystkich pacjentów był porównywany z odsetkiem dopasowanej podgrupy. Osobników kontrolnych również przypisano podmiotom z grupy chirurgicznej za pomocą własnego BMI (a nie ich BMI skorygowanego za pomocą równań regresji) w celu oszacowania wielkości wpływu dostosowania BMI na śmiertelność. Wszyscy pacjenci byli powiązani z Utah Cancer Registry, częścią programu National Cancer Institute, Surveillance, Epidemiology i End Results, dzięki czemu można było wykonać dodatkowe analizy z wykluczeniem dominującego raka początkowego. Ponieważ nie było jasne, w jaki sposób zmniejszenie masy ciała wywołane operacją pomostowania żołądka poprawiłoby krótkoterminowe ryzyko śmierci z powodu raka, przeprowadzono dodatkową analizę śmiertelności, eliminując wszystkie zgony z powodu raka w ciągu pierwszych 5 lat po linii podstawowej. Continue reading “Śmiertelność długoterminowa po operacji pomostowania żołądka cd”

kaspol - Artykuly w temacie