Epidemie chorób

Historia nie tylko naszego kraju, ale również i świata jest niestety bardzo „bogato wyposażona” we wszelkiego rodzaju tragiczne wydarzenia. Wystarczy chociażby wspomnieć o takich tragicznych losach jak wojny światowe, zamachy terrorystyczne czy też znane z historii Polski najazdy innych plemion i narodów. A to jeszcze nie wszystko. Bo oprócz tego należy również wspomnieć o różnych epidemiach wszelkiego rodzaju chorób, które opanowały świat. I tu począwszy od tych, dla których nie zostało wymyślone lekarstwo aż po dzień dzisiejszy a skończywszy na tych, które opanowano i nie rozprzestrzeniają się już po całym świecie. Continue reading “Epidemie chorób”

Transplantologia

To, co kiedyś było niemożliwe, obecnie dzięki nauce jest. Tak jest z medycyna. Dzięki temu, że robi się corocznie wiele badań, to coraz więcej chorób jest odpowiednio leczonych. Naukowcy często poświęcają swoje życie, aby odkryć szczepionkę, bądź lek na określoną chorobę. Ludzie nawet nie zdają sobie sprawy z takiego faktu, że kiedyś umierano na zwykłą grypę. Continue reading “Transplantologia”

Dziedzictwo Harveya Cushinga: Profile opieki nad pacjentem

Harvey Cushing został nazwany ojcem neurochirurgii, a jako dowód jego wyjątkowego znaczenia, Amerykańskie Stowarzyszenie Chirurgii Neurologicznej zostało założone w 1931 roku jako Harvey Cushing Society. Nic dziwnego, że kilka biografii Cushinga przegląda jego życie i rodzinę, jego wiele ważnych wkładów do neurochirurgii i jego wpływ na społeczeństwo. Dziedzictwo Harveya Cushinga jest zupełnie inne i spodoba się nie tylko tym, którzy pracują w dziedzinie neurochirurgii i neurologii, ale także wielu osobom pracującym w szerokim obszarze medycyny. Jest cudowny na wiele sposobów. Rejestr guzów mózgu Cushinga powstał w szpitalu Johns Hopkins w Baltimore, a następnie przeniósł się do szpitala Peter Bent Brigham (obecnie Brigham and Women s Hospital) w Bostonie, zanim trafił do obecnego domu na Uniwersytecie Yale w New Haven w stanie Connecticut. Continue reading “Dziedzictwo Harveya Cushinga: Profile opieki nad pacjentem”

Mutacja wzmocnienia funkcji w genie HIF2A w rodzinnej erytrocytozie ad

Pozostał dobrze w wieku 43 lat, z wyjątkiem dny moczanowej. W ostatnim badaniu (w grudniu 2006 r.) Poziom hemoglobiny wynosił 18,6 g na decylitr, hematokryt wynosił 55%, liczba białych krwinek wynosiła 6300 na milimetr sześcienny, liczba płytek krwi wynosiła 178 000 na milimetr sześcienny, a erytropoetynę w surowicy. poziom wynosił 31,1 mU na mililitr (zakres normalny, 2,5 do 10,5 mU na mililitr). Rysunek 1. Rysunek 1. Continue reading “Mutacja wzmocnienia funkcji w genie HIF2A w rodzinnej erytrocytozie ad”

Wyniki u sportowców z zaznaczonymi nieprawidłowościami w repolaryzacji EKG ad 5

U pozostałych 27 sportowców, wzorce EKG albo normalizowały się całkowicie (w 12), albo stały się mniej nieprawidłowe (w 15) poprzez wykazanie zmniejszonej inwersji załamka T (maksymalna inwersja fali T z 4,5 . 4 do 2,9 . 2 mm, P <0,001) przy mniejszej liczbie odprowadzeń (od 6,1 . do 4,5 . 3 mm, P <0,001) (rys. Continue reading “Wyniki u sportowców z zaznaczonymi nieprawidłowościami w repolaryzacji EKG ad 5”

Sirolimus dla Angiomyolipoma w kompleksie stwardnienia guzowatego lub chłoniaka limfatycznego czesc 4

Aby uniknąć błędu z powodu braku danych, zgłaszane są wartości najmniejszych kwadratów (. SD). Są to oparte na modelach szacunki wyliczone z oszacowań parametrów. Oddzielne analizy wykonano dla samych objętości naczyniaka krwionośnego, wyrażonych jako wartości procentowe wartości wyjściowej, oraz wartości procentowych przewidywanych wartości wyników funkcji płucnych, które są porównaniami wartości funkcji płucnych pacjentów z wartościami normatywnymi pochodzącymi z populacji studia. Tabela 1. Continue reading “Sirolimus dla Angiomyolipoma w kompleksie stwardnienia guzowatego lub chłoniaka limfatycznego czesc 4”

Intensywna terapia insulinowa i resuscytacja Pentastarch w ciężkiej sepsie

Rola intensywnej insulinoterapii u pacjentów z ciężką sepsą jest niepewna. Resuscytacja płynowa poprawia przeżycie wśród pacjentów z wstrząsem septycznym, ale brakuje dowodów na poparcie wyboru zarówno krystaloidów, jak i koloidów. Metody
W wieloośrodkowym badaniu dwa razy po drugim losowo przydzielono pacjentów z ciężką sepsą do intensywnej insulinoterapii w celu utrzymania euglikemii lub konwencjonalnej insulinoterapii oraz 10% pentastarchy, niskocząsteczkowej hydroksyetyloskrobi (HES 200 / 0,5) lub zmodyfikowany mleczan Ringera do resuscytacji płynowej. Częstotliwość zgonu w 28 dniu i średni wynik niewydolności narządu były punktami końcowymi dla mięśniówki.
Wyniki
Proces został wcześniej przerwany ze względów bezpieczeństwa. Continue reading “Intensywna terapia insulinowa i resuscytacja Pentastarch w ciężkiej sepsie”

terapia falami uderzeniowymi

W odniesieniu do raportu Zou et al. (Wydanie 27 września) dotyczące odrzucenia przeszczepionej nerki i przeciwciał klasy H (I) związanych z klasą zgodności tkankowej (MHC) klasy A (MICA), należy zachować ostrożność stwierdzając, że presensytyzacja antygenów MICA może przyczynić się do utraty aloprzeszczepu wśród biorców, którzy są dobrze dopasowane do HLA. Nie podano możliwych odmian metodologii, kryteriów testowania i wartości granicznych stosowanych do oznaczania przeciwciał anty-HLA i określenia przeciwciał reaktywnych względem panelu w 20 ośrodkach w 13 krajach, które uczestniczyły w badaniu w latach 1990-2004. Ponadto, wykrywanie przeciwciał anty-MICA było retrospektywnie wykonywane przez jedno laboratorium przy użyciu bardzo czułej i specyficznej techniki (pojedyncze antygeny przy użyciu platformy Luminex), wykrywanie przeciwciał anty-HLA przeprowadzono przy użyciu techniki mniej czułej (enzymu). wiązane zestawy immunoenzymatyczne [ELISA], które mogą nie być w stanie wiarygodnie wykryć wszystkich antygenów HLA klasy I i klasy II, w tym swoistości Cw, DQ i DP.2-4 Kryteria testowania przeciwciał anty-HLA w celu wykluczenia reaktywności na te antygeny HLA należy jasno określić u pacjentów, którzy mają pozytywne testy na przeciwciała anty-MICA. Continue reading “terapia falami uderzeniowymi”

Terapia aspiryną i hormonem w przypadku raka prostaty

Zaburzenia czynności wątroby zgłaszano u 5% pacjentów przyjmujących duże dawki kwasu acetylosalicylowego w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów lub choroby zwyrodnieniowej stawów.1 Badanie u kastrowanych królików ujawniło, że poziom kwasu acetylosalicylowego w surowicy po podaniu doustnym aspiryny był znacznie wyższy niż oczekiwano2. Ten efekt przypisano powolnemu metabolizmowi aspiryny w wyniku niskiego poziomu testosteronu. U mężczyzn z rakiem gruczołu krokowego ten wpływ aspiryny na testy czynności wątroby może mieć znaczenie kliniczne, ponieważ antyandrogenny składnik terapii hormonalnej jest przerywany, gdy testy czynności wątroby stają się nienormalne.
Tabela 1. Tabela 1. Continue reading “Terapia aspiryną i hormonem w przypadku raka prostaty”

lumbalizacja - Artykuly w temacie