Zdrowe serce

Wiele ludzi ignoruje ryzyko choroby serca. Życie w ciągłym biegu, nadmiar stresu oraz niewłaściwe odżywianie są pierwszym krokiem w stronę choroby serca.

Wiele dolegliwości typu skok ciśnienia, ból w mostku czy nerwica bagatelizujemy, aż do momentu pierwszego poważnego incydentu związanego z naszym sercem. Jest to zazwyczaj stan przedzawałowy lub nadciśnienie, które nie pozwala nam normalnie funkcjonować.

Tego typu dolegliwości skłaniają nas do wizyty u kardiologa. A czy można było tego uniknąć? Z pewnością tak, a na pewno opóźnić.

Jednym z najważniejszych czynników w chorobie serca jest dieta, a więc chcąc uniknąć problemów z sercem zadbajmy o właściwe odżywianie się. Odłóżmy na bok tłuste pokarmy, zastąpmy je gotowanymi. Continue reading “Zdrowe serce”

Choroby układu oddechowego

Niezbędną do życia wymianę gazową umożliwia nam układ oddechowy. Choroby układu oddechowego są różne, warto jednak poznać te groźniejsze dla zdrowia i życia. Zapalenie opłucnej jest stanem zapalnym błony, która pokrywa oddzielnie każde płuco. Przyczynami pojawienie się zapalenia opłucnej są zakażenia bakteryjne lub wirusowe, drażnienie mechaniczne takie jak złamane żebro czy nowotwór. Charakterystycznymi objawami zapalenia opłucnej są ból ustępujący po wstrzymaniu oddechu, ból podczas pochylania się. Continue reading “Choroby układu oddechowego”

Ludzkie sygnały choroby

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy z naszych postępków bezwzględnie odbija się na naszym zdrowiu. Co za tym idzie, ważnym jest, a żeby mieć tego świadomość i nie wystawiać swoich organizmów na powyższe próby. Ponieważ każda z takich sytuacji, zostawia ślad, który nie konieczne od razu, ale nawet po kilku latach może dać o sobie znać. W szczególności młodzi ludzie uważają, że są wręcz niezniszczalni. Tym samym podejmują się wszystkiego, co tylko przychodzi im do głowy. Continue reading “Ludzkie sygnały choroby”

Okresowe badania lekarskie

W każdym kraju świata a zatem również i w Polsce wszystkich pracowników (niezależnie od tego, na jaką umowę są zatrudnieni) obowiązują rygorystyczne badania okresowe wykonywane, co dwa lub trzy lata w zależności od tego, w jakiej branży jest zatrudniona konkretna osoba. Wówczas takie badania okresowe pozwolą utrzymać takiego pracownika w pełnym zdrowiu. Co jest szczególnie ważne w aspekcie prac fizycznych. Wtedy, bowiem ludzie muszą być w pełnym zdrowiu i sprawni fizycznie.  Jednakże, aby utrzymać taką formę konieczne jest zachowanie wysokiego standardu takich badań lekarskich. Continue reading “Okresowe badania lekarskie”

Dziedzictwo Harveya Cushinga: Profile opieki nad pacjentem ad

Wcześniej miałem wizerunek tyrana, który prowadził swoją służbę z poświęceniem, które nie pozostawiało miejsca na nic oprócz 24-godzinnego dnia pracy i poziomu doskonałości, który nie pozostawił niczego nieznanego ani cofniętego. Słyszałem historie o kimś, kto był krytyczny wobec słabości, powściągliwości, nieuprzejmości, egoizmu i podłości. Te scenariusze przypadków pokazują zupełnie inną stronę człowieka. Jego wrażliwość i współczucie dla jego pacjentów są jasne. Choć był pionierem w neurochirurgii, wykonując operacje, które mogły być nie do pomyślenia dla mniejszych talentów, wykazał troskę o swoich pacjentów, które uważam za najważniejsze i autentyczne. Continue reading “Dziedzictwo Harveya Cushinga: Profile opieki nad pacjentem ad”

Sirolimus dla Angiomyolipoma w kompleksie stwardnienia guzowatego lub chłoniaka limfatycznego

Angiomyolipomas u pacjentów z zespołem stwardnienia guzowatego lub sporadyczną limfangioleiomiomatozą są związane z mutacjami w genach stwardnienia guzowatego powodującymi konstytutywną aktywację ssaczego celu rapamycyny (mTOR). Lek syrolimus hamuje sygnalizację mTOR. Metody
Przeprowadziliśmy 24-miesięczną, nierandomizowaną, otwartą próbę, aby ustalić, czy sirolimus zmniejsza objętość naczyniakotłuszczaka u pacjentów z zespołem stwardnienia guzowatego lub sporadyczną limfangioleiomiomatozą. Sirolimus podawano tylko przez pierwsze 12 miesięcy. Wykonano seryjne obrazowanie rezonansu magnetycznego naczyniakomięśniaka i zmian w mózgu, tomografię komputerową torbieli płucnych i testy czynnościowe płuc. Continue reading “Sirolimus dla Angiomyolipoma w kompleksie stwardnienia guzowatego lub chłoniaka limfatycznego”

Wyniki u sportowców z zaznaczonymi nieprawidłowościami w repolaryzacji EKG ad 6

Ci sportowcy wykazywali stosunkowo łagodny przerost lewej komory (grubość ściany, 13-16 mm) w połączeniu z nierozcieńczoną wnęką (wymiar końcowo-rozkurczowy, 47 do 50 mm) w przypadku braku nadciśnienia układowego, a także łagodny skurczowy ruch przedniej części zastawka mitralna w jednym i migotanie komór lub częstoskurcz komorowy w dwóch.21 Kardiomiopatia rozrodcza (wymiar końcowo-rozkurczowy lewej komory, 62 mm, frakcja wyrzutowa, 40%) rozwinięta u innego sportowca podczas 9-letniej obserwacji.22 Szczegółowe opisy przebieg kliniczny u tych pięciu pacjentów jest dostępny w dodatkowym dodatku, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie www.nejm.org. Inne stany sercowo-naczyniowe, które rozwinęły się w badanej grupie obejmowały nadciśnienie układowe u trzech osób, miażdżycową chorobę wieńcową (wymagającą obejścia) w jednym zapaleniu mięśnia sercowego w jednym i częstoskurcz nadkomorowy (wymagający ablacji częstotliwością radiową) w jednym (Tabela i Tabela 2). W przypadku pozostałych 70 sportowców z nieprawidłowymi zapisami elektrokardiograficznymi (86%) przebieg kliniczny pozostawał niewyjaśniony w ciągu 9-letniego okresu obserwacji (ryc. 2).
Natomiast żaden z 229 sportowców z prawidłowymi EKG, reprezentującymi grupę kontrolną, nie miał dowodów kardiomiopatii podczas obserwacji (P = 0,001 dla porównania z częstością kardiomiopatii u pacjentów z nieprawidłowymi EKG) (Tabela 1). Continue reading “Wyniki u sportowców z zaznaczonymi nieprawidłowościami w repolaryzacji EKG ad 6”

Wyniki u sportowców z zaznaczonymi nieprawidłowościami w repolaryzacji EKG ad 5

U pozostałych 27 sportowców, wzorce EKG albo normalizowały się całkowicie (w 12), albo stały się mniej nieprawidłowe (w 15) poprzez wykazanie zmniejszonej inwersji załamka T (maksymalna inwersja fali T z 4,5 . 4 do 2,9 . 2 mm, P <0,001) przy mniejszej liczbie odprowadzeń (od 6,1 . do 4,5 . 3 mm, P <0,001) (rys. Continue reading “Wyniki u sportowców z zaznaczonymi nieprawidłowościami w repolaryzacji EKG ad 5”

makrocytoza - Artykuly w temacie