Witaminy, mikroelementy i makroelementy

id_566_1433247315_1260x410[1]Często dyskutujemy na temat witamin, a nie zawsze wiemy, jak cenną rolę ogrywają w naszym organizmie. Witaminy nie potrafią się same wytworzyć w naszym organizmie. Aby ich mieć pod dostatkiem, powinniśmy spożywać produkty spożywcze bogate właśnie w witaminy.

Witaminy stosujmy i leczniczo i profilaktycznie tylko w uzasadnionych przypadkach. Najlepiej spożywać je rano podczas śniadania.

Jak dzielimy witaminy?

Oznaczane są literami alfabetu i można je podzielić na:

rozpuszczalne w tłuszczach – np. A, D, E, K

rozpuszczalne w wodzie – np. Continue reading “Witaminy, mikroelementy i makroelementy”

Ukąszenia, użądlenie

Człowiek ukąszony przez zwierzę powinien skonsultować się z lekarzem, bowiem może się to wiązać z wieloma niebezpiecznymi dla zdrowia a nawet życia konsekwencjami. Podstawowa wiedza na temat następstw takich wypadków powinna być znana każdemu z nas.

Warto również zapoznać się z wiedzą na temat pierwszej pomocy.

Kiedy już zostaniemy ukąszeni przez zwierzę należy się zastanowić czy zwierzę mogło wprowadzić do naszego organizmu jad. Tego typu niebezpieczeństwo spowodowane jest na przykład ukąszeniem przez węża, użądleniem prze żmiję.

Drugim problemem jest możliwość wniknięcia przez uszkodzoną skórę drobnoustrojów, przede wszystkim wirusów. Z takim niebezpieczeństwem wiąże się ugryzienie ze wściekłym psem.

Równie niebezpieczne może być ukąszenie przez żmiję. Zatrucie jadem żmii może nastąpić w wyniku ukąszenia, jak i w wyniku wniknięcia jadu przez uszkodzoną skórę. Continue reading “Ukąszenia, użądlenie”

Ludzkie sygnały choroby

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy z naszych postępków bezwzględnie odbija się na naszym zdrowiu. Co za tym idzie, ważnym jest, a żeby mieć tego świadomość i nie wystawiać swoich organizmów na powyższe próby. Ponieważ każda z takich sytuacji, zostawia ślad, który nie konieczne od razu, ale nawet po kilku latach może dać o sobie znać. W szczególności młodzi ludzie uważają, że są wręcz niezniszczalni. Tym samym podejmują się wszystkiego, co tylko przychodzi im do głowy. Continue reading “Ludzkie sygnały choroby”

Mutacja wzmocnienia funkcji w genie HIF2A w rodzinnej erytrocytozie ad 5

Komórki traktowano lub traktowano pozornie 20 .g na mililitr cykloheksimidu przez okres do 45 minut, w celu zatrzymania syntezy białka. Komórki zebrano i następnie równe ilości lizatów badano za pomocą Western blot z przeciwciałami anty-Flag. Sygnały zostały określone ilościowo za pomocą systemu obrazowania ChemiDoc-It (UVP). Wyniki
Mutacyjna analiza
Heterozygotyczna zmiana G . T przy podstawie 1609 w eksonie 12 genu HIF2A została wykryta u pacjenta wskaźnikowego (Figura 1B). Continue reading “Mutacja wzmocnienia funkcji w genie HIF2A w rodzinnej erytrocytozie ad 5”

Wyniki u sportowców z zaznaczonymi nieprawidłowościami w repolaryzacji EKG cd

Zidentyfikowaliśmy te podmioty w bazie danych za pomocą zapisów EKG wykazujących wyraźne nieprawidłowości w repolaryzacji, zdefiniowane jako odwrócone fale T (o głębokości .2 mm) w co najmniej trzech odprowadzeniach (z wyjątkiem standardowego przewodu III), a przede wszystkim w przednie i boczne odprowadzenia przedsercowe V2 przez V6 (rysunek 1A, 1B i 1C). Na podstawie oceny klinicznej i echokardiograficznej osoby z nieprawidłowym EKG, u których w momencie wstępnej oceny stwierdzono objawy strukturalnej choroby serca, zostały wykluczone z dalszej analizy. Rozpoznanie kardiomiopatii przerostowej i kardiomiopatii rozstrzeniowej oparto na obecnie przyjętych kryteriach21, 22 i odróżniono od fizjologicznego przerostu i poszerzenia serca sportowca , jak opisano wcześniej.23,24 Kryteriami rozpoznania arytmogennej kardiomiopatii prawej komory były: Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne.25 Ponieważ chcieliśmy ocenić długoterminowy przebieg kliniczny badanych osób, wykluczyliśmy również tych, którzy nie mieli co najmniej dwóch ocen klinicznych zarejestrowanych co najmniej w odstępie roku.
Rysunek 2. Rysunek 2. Continue reading “Wyniki u sportowców z zaznaczonymi nieprawidłowościami w repolaryzacji EKG cd”

Wyniki u sportowców z zaznaczonymi nieprawidłowościami w repolaryzacji EKG

Młodzi, wytrenowani sportowcy mogą mieć nieprawidłowe elektrokardiogramy 12-odprowadzeniowe (EKG) bez dowodów strukturalnej choroby serca. To, czy takie wzorce EKG reprezentują początkową ekspresję podstawowej choroby serca z możliwymi długofalowymi niekorzystnymi konsekwencjami pozostaje nierozwiązane. Oceniliśmy długoterminowe wyniki kliniczne u sportowców z elektrokardiografami, charakteryzującymi się znacznymi nieprawidłowościami w repolaryzacji. Metody
Z bazy danych 12.550 wyszkolonych sportowców, zidentyfikowaliśmy 81 z rozproszonymi i głęboko odwróconymi falami T (.2 mm na co najmniej trzech odprowadzeniach), którzy nie mieli widocznej choroby serca i którzy przeszli serię badań klinicznych, EKG i echokardiograficznych dla średniej (. SD) 9 . Continue reading “Wyniki u sportowców z zaznaczonymi nieprawidłowościami w repolaryzacji EKG”

Mutacja wzmocnienia funkcji w genie HIF2A w rodzinnej erytrocytozie ad 7

Gly537 zajmuje pozycję unikalną dla izoformy HIF-2.; mutacja oddziela wysoce zakonserwowane sekwencje aminokwasowe, które przynajmniej w przypadku interakcji HIF-1.-VHL powodują krytyczne kontakty.4 Nasze badanie, w połączeniu z wcześniejszymi badaniami, identyfikuje szlak PHD2-HIF-2.-VHL jako rdzeń mechanizmu molekularnego, który reguluje produkcję erytropoetyny u ludzi. Intrygujące, częściowe w przeciwieństwie do całkowitej utraty lub uzyskania funkcji na każdym etapie ścieżki jest wystarczające do wywołania fenotypu erytrocytozy. Erytrocytoza może być spowodowana przez prawie haploinosefektywność w odniesieniu do PHD27,8 lub dwóch kopii hipomorficznego allelu kodującego VHL.9,10 W rodzinie, którą badaliśmy, jest to spowodowane jedną kopią hipermorficznego allelu kodującego HIF-2.. Łącznie odkrycia te sugerują, że każde z tych trzech białek przyczynia się krytycznie do utrzymania erytropoetyny na odpowiednich poziomach.
U myszy specyficzna dla wątroby mutacja Hif2A powodująca utratę funkcji i utrata funkcji VHL powodują erytrocytozę i naczyniaki krwionośne w wątrobie, 15,25 co zwiększa prawdopodobieństwo, że pacjenci, których badaliśmy, mogą mieć cechy zespołu von Hippel-Lindau. Continue reading “Mutacja wzmocnienia funkcji w genie HIF2A w rodzinnej erytrocytozie ad 7”

Sirolimus dla Angiomyolipoma w kompleksie stwardnienia guzowatego lub chłoniaka limfatycznego ad 5

W drugim roku pacjent z limfangiologiomiomatozą wycofał się z badania, aby usunąć lek; w związku z tym dane dla 10 pacjentów z limfangioleiomiomatozą były dostępne w 24-miesięcznej analizie. Obciążenie Angiomyolipoma
Rycina 2. Rycina 2. Objętość naczyniotłuszczaka u pacjentów z zespołem stwardnienia guzowatego lub sporadyczną limfangioleiomiomatozą podczas badania. Angiomyolipoma wizualizowano za pomocą obrazowania metodą rezonansu magnetycznego brzucha, a analizę wolumetryczną wykonano na początku badania i po 2, 4, 6, 12, 18 i 24 miesiącach. Continue reading “Sirolimus dla Angiomyolipoma w kompleksie stwardnienia guzowatego lub chłoniaka limfatycznego ad 5”

salonik wróżb - Artykuly w temacie