Witaminy, mikroelementy i makroelementy

id_566_1433247315_1260x410[1]Często dyskutujemy na temat witamin, a nie zawsze wiemy, jak cenną rolę ogrywają w naszym organizmie. Witaminy nie potrafią się same wytworzyć w naszym organizmie. Aby ich mieć pod dostatkiem, powinniśmy spożywać produkty spożywcze bogate właśnie w witaminy.

Witaminy stosujmy i leczniczo i profilaktycznie tylko w uzasadnionych przypadkach. Najlepiej spożywać je rano podczas śniadania.

Jak dzielimy witaminy?

Oznaczane są literami alfabetu i można je podzielić na:

rozpuszczalne w tłuszczach – np. A, D, E, K

rozpuszczalne w wodzie – np. Continue reading “Witaminy, mikroelementy i makroelementy”

Medycyna naturalna

Mortar
Mortar and pestle, with fresh-picked herbs, peppercorns and sea salt. Herbs include basil, thyme, rosemary, oregano, mint, sage and bay leaves.

Medycyna naturalna, wbrew pozorom wcale nie odchodzi w zapomnienie. Wiele osób poszukuje wokół siebie czegoś, co mogliby wykorzystać w leczeniu chorób. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się lecznicze błota i sole czy też zwykłe artykuły spożywcze. Dlaczego więc tak łatwo odchodzimy od naturalnych metod leczenia i sięgamy po farmaceutyki, w których tyle chemii? Być może z lenistwa, być może z braku wiedzy o naturalnej medycynie. Wolimy połknąć tabletkę niż zaparzyć cenne ziółka.A może pora to zmienić?

Warto posiadać w swoim domu te domowe leki, które pomogą nam na często pojawiające się dolegliwości i schorzenia. Zamiast więc sięgać po tabletkę od bólu głowy, zastąpmy ją domowymi specyfikami. We współczesnej praktyce medycznej coraz częściej zaniedbujemy tradycyjne techniki. Weźmy za przykład zwykłe skaleczenie, które zdaniem farmaceutyków powinno się smarować maścią antyseptyczną. A tymczasem miód przyniesie nam ten sam efekt co ta maść, tyle, że nie użyjemy do tego chemii.

Continue reading “Medycyna naturalna”

Epidemie chorób

Historia nie tylko naszego kraju, ale również i świata jest niestety bardzo „bogato wyposażona” we wszelkiego rodzaju tragiczne wydarzenia. Wystarczy chociażby wspomnieć o takich tragicznych losach jak wojny światowe, zamachy terrorystyczne czy też znane z historii Polski najazdy innych plemion i narodów. A to jeszcze nie wszystko. Bo oprócz tego należy również wspomnieć o różnych epidemiach wszelkiego rodzaju chorób, które opanowały świat. I tu począwszy od tych, dla których nie zostało wymyślone lekarstwo aż po dzień dzisiejszy a skończywszy na tych, które opanowano i nie rozprzestrzeniają się już po całym świecie. Continue reading “Epidemie chorób”

Mutacja wzmocnienia funkcji w genie HIF2A w rodzinnej erytrocytozie ad 5

Komórki traktowano lub traktowano pozornie 20 .g na mililitr cykloheksimidu przez okres do 45 minut, w celu zatrzymania syntezy białka. Komórki zebrano i następnie równe ilości lizatów badano za pomocą Western blot z przeciwciałami anty-Flag. Sygnały zostały określone ilościowo za pomocą systemu obrazowania ChemiDoc-It (UVP). Wyniki
Mutacyjna analiza
Heterozygotyczna zmiana G . T przy podstawie 1609 w eksonie 12 genu HIF2A została wykryta u pacjenta wskaźnikowego (Figura 1B). Continue reading “Mutacja wzmocnienia funkcji w genie HIF2A w rodzinnej erytrocytozie ad 5”

Wyniki u sportowców z zaznaczonymi nieprawidłowościami w repolaryzacji EKG ad 7

Te zapisy EKG mogą reprezentować początkową, subtelną ekspresję choroby sercowej z niekorzystnymi długofalowymi konsekwencjami klinicznymi.15-17 Alternatywnie, te EKG mogą być niewinnymi wyrażeniami przebudowy serca związanymi z sercem sportowca . 14 W celu wyjaśnienia tego Istotną kwestią jest to, że podjęliśmy obecne długoterminowe badanie w celu zbadania klinicznych wyników wyjątkowej podgrupy elitarnych, konkurencyjnych sportowców, którzy początkowo wykazywali wyraźne nieprawidłowości w repolaryzacji na EKG w przypadku wyraźnej nieobecności choroby serca. W niniejszej analizie stwierdziliśmy wyraźnie nieprawidłowe wzorce repolaryzacji u 1% naszej dużej populacji sportowców. Kolejną diagnozę kardiomiopatii odnotowano u 5 (6%) 81 sportowców z takimi zaburzeniami, którzy nie mieli wcześniejszych dowodów na chorobę serca. Ponadto dwóch z tych pięciu sportowców miało poważne niekorzystne zdarzenia sercowe (wskaźnik 0,3% rocznie). Continue reading “Wyniki u sportowców z zaznaczonymi nieprawidłowościami w repolaryzacji EKG ad 7”

Sirolimus dla Angiomyolipoma w kompleksie stwardnienia guzowatego lub chłoniaka limfatycznego ad 9

Wystąpiło sześć poważnych zdarzeń niepożądanych, podczas gdy pacjenci otrzymywali syrolimus, a także cztery w okresie obserwacji po zaprzestaniu leczenia. Sirolimus przerwano u pięciu pacjentów, u czterech z powodu działań niepożądanych iw jednym z powodu nieprzestrzegania protokołu. Wydaje się, że stosowanie syrolimusa nie wiązało się ze zwiększonym ryzykiem drgawek, a odma opłucnowa nie wystąpiła po zainicjowaniu syrolimusa. Jeden pacjent z ciężką sporadyczną limfangioleiomiomatozą, który wycofał się z badania, aby móc otrzymać sirolimus bez etykiety, później zmarł nagle w domu. Nie wykonano autopsji, a przyczyną zgonu była najprawdopodobniej arytmia lub zatorowość płucna. Continue reading “Sirolimus dla Angiomyolipoma w kompleksie stwardnienia guzowatego lub chłoniaka limfatycznego ad 9”

Wpływ chirurgii bariatrycznej na śmiertelność u osób otyłych w Szwecji czesc 4

Przyczyny zgonu zostały ustalone zgodnie z wcześniej opisanym schematem klasyfikacji (Tabela 2) .30 Jeśli dwóch egzaminatorów różniłoby się od przyczyny śmierci, trzeci współautor (który również nie był świadomy przydzielania grup do badań), dokonał przeglądu sprawy tak, aby decyzja mogłaby zostać podjęta. Jeśli ustalona w badaniu przyczyna zgonu nie zgadzała się z oficjalną przyczyną, wykorzystano ustaloną na podstawie badania przyczynę śmierci. SPAR podaje również daty emigracji, ale nie może śledzić nowych adresów ani powiadomień o śmierci. W związku z tym skontaktowaliśmy się z krewnymi i szwedzkimi ambasadami na całym świecie, z powodzeniem śledząc 24 emigrantów, którzy wcześniej uczestniczyli w badaniu SOS.
Analiza statystyczna
Badanie miało moc 80% (p = 0,05), aby wykryć 23% zmniejszenie śmiertelności całkowitej u 2000 osób w grupie poddanej zabiegowi chirurgicznemu, w porównaniu z 2000 w grupie kontrolnej, po 10 latach obserwacji.24 Średnie wartości i standardowe odchylenia lub 95% przedziały ufności zostały użyte do opisania podstawowych cech i zmian w czasie w dwóch grupach badawczych. Continue reading “Wpływ chirurgii bariatrycznej na śmiertelność u osób otyłych w Szwecji czesc 4”

Śmiertelność długoterminowa po operacji pomostowania żołądka czesc 4

Różnice w śmiertelności wśród podgrup BMI testowano ze statystyką log-rank. Bezwzględne nieskorygowane wskaźniki zgonów przedstawiono jako liczbę zgonów na 10 000 osobo-lat obserwacji. Analizy zostały zakończone przy użyciu oprogramowania SAS, wersja 9.1. Wartości P i 95% przedziały ufności są dwustronne, a wartość P mniejszą niż 0,05 uważano za wskazującą na istotność statystyczną. Wyniki
Tabela 1. Continue reading “Śmiertelność długoterminowa po operacji pomostowania żołądka czesc 4”

siesta łomianki - Artykuly w temacie